Kommentar till artiklar i media angående att Andreas Ringman Uggla lämnar sitt uppdrag på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

Under torsdag den 11 januari kommunicerade sjukhuset att produktionsdirektören Andreas Ringman Uggla lämnar sitt uppdrag på Karolinska Universitetssjukhuset. Detta har rapporterats i flera media där det har uppstått felaktigheter.

1. Andreas Ringman Uggla, produktionsdirektör och Melvin Samsom, sjukhusdirektör har gemensamt beslutat att Andreas lämnar sitt uppdrag. Beslutet har tagits på grund av att det inte längre finns några förutsättningar för Andreas att vara kvar i rollen som produktionsdirektör och direktör SSVP. Detta beslut har inte tagits på grund av oegentligheter, som det har felaktigt skrivits i flera media.

2. Vidare har det rapporterats kring cancerköerna på Karolinska i somras. Det ska förtydligas att tre lex Maria anmälningar har gjorts. IVO utreder fortfarande om det har skett en vårdskada och om det i så fall är kopplat till väntetider.

Se tidigare information.