Orbit - En guldgruva för forskare

Nyhet

Orbit, Karolinskas system för att planera operationer, är en outnyttjad resurs för forskning och kvalitetsförbättringar. Datorvetaren Indir Becic har lyckats göra informationen tillgänglig.

Programmet Orbit, som används av sjukhus för operationsplanering, finns i många landsting och på många sjukhus i Sverige. Men även om det redan används brett, kan det komma att bli rena guldgruvan för forskare.

På Karolinska infördes programmet 2003. Här finns bland annat bakgrundsfakta om patienten, tider för när en operation startar och slutar och vilken narkos som används.

Datorvetare Indir Becic började arbeta med Orbit i Västerbottens landsting redan 1998. 2014 värvades han till Karolinska och har nu ett rum mitt i PMI:s korridor (perioperativ medicin- och intensivvård) vilket han ser som en fördel för projektet.
– Det är bra att arbeta nära verksamheten. Jag vill bygga något som både chefer och forskare kan använda vilket gör kunskaperna om hur sjukhuset fungerar lika viktiga som kunskaperna om Orbit, säger han.

Med Indir Becics lösning går det exempelvis att studera dödligheten för alla patienter som opererats på Karolinska och jämföra resultatet med andra sjukhus. Det går också att få svar på enklare frågor om produktion och kvalitet. En chefsjuksköterska kan ta reda på hur många operationer som görs på en viss sal och se om det är någon skillnad mellan olika veckodagar.

Cirka 35 000 patienter sövs på Karolinska varje år och alla registreras i Orbit. Max Bell, överläkare och forskare inom perioperativ medicin och intensivvård, är Indirs samarbetspartner i arbetsgruppen. Han tror att intresset för att plocka ut data ur Orbit för forskning kommer att bli stort.

– Viljan att använda informationen har funnits länge, men utan Indirs kunskaper har det varit svårt att genomföra. De som forskar kring operation och anestesi har i stället byggt egna databaser eller använt nationella kvalitetsregister, säger han.

För att få använda informationen i Orbit krävs ett etiskt godkännande, precis som vid alla andra forskningsstudier. Allt som hämtas ur systemet avkodas på personuppgifter så att det inte går att identifiera enskilda patienter. Indir Becic och Max Bell har kopplat samman diagnoskoder från patientjournalsystemet TakeCare med Orbit, vilket gör att man kan studera hur övrig sjuklighet hos patienterna påverkar dem vid eller efter en operation.

– En forskare skulle till exempel kunna ta reda på hur det går för diabetiker som sövts för ett visst ingrepp, jämfört med icke-diabetiker som genomgått samma operation. Den typen av epidemiologisk forskning kan leda till att vi får helt nya kunskaper som gör att vi kan minska risken för komplikationer och dödlighet, säger Max Bell.

Nästa steg blir att använda engångsuttag av Orbitdata från fler sjukhus i Sverige; en databas med totalt 2,4 miljoner patienter.

Bild: Från vänster Max Bell och Indir Becic.

Text: Catarina Thepper

Foto: Emilie Nordstrand Lindgren