Karolinska får rikssjukvårdsuppdrag för viss avancerad barn- och ungdomskirurgi

Nyhet

Den statliga Rikssjukvårdsnämnden har beslutat att Stockholms läns landsting ska få ett nationellt uppdrag att utföra vissa former av barn- och ungdomskirurgi.

- Jag är stolt över att Stockholms läns landsting har fått detta förtroende av Rikssjukvårdsnämnden. Karolinska Universitetssjukhuset har den medicinska och vetenskapliga kompetens som krävs för att ge barn från hela landet bästa tänkbara sjukvård och omhändertagande. Vi ser fram emot att förvalta detta uppdrag i nära samarbete med Region Skåne, säger Svante Norgren, Temachef för Tema Barn och Kvinnosjukvård på Karolinska Universitetssjukhuset.

Uppdraget omfattar tre delområden: kirurgi vid medfött diafragmabråck, kirurgi vid medfödda missbildningar av matstrupen och viss kirurgi vid medfödda missbildningar i bäckenbotten, tarm och urinvägar. Beslutet som fattades den 13 december innebär att Karolinska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus blir de två sjukhus som ansvarar för vården av barn från hela landet.

–Rikssjukvårdsuppdraget är en bekräftelse på att det arbete som under lång tid lagts ner på att utveckla och stärka den barnkirurgiska verksamheten givit resultat. Rikssjukvårdnämndens bedömning baseras bland annat på våra goda kliniska resultat men också på den breda och högkvalitativa Forsknings- och utvecklingsverksamheten (FoU). En verksamhet som dessutom av de två externa utredarna rankades högst inom samtliga områden fortsätter Svante Norgren.

Totalt föds drygt 100 barn årligen med någon av de aktuella diagnoserna. De flesta av patienterna opereras som spädbarn och har stora och komplexa vårdbehov. Barnen följs sedan under uppväxten och i många fall även in i vuxenlivet.

Uppdraget sträcker sig från den 30 juni 2018 till den 30 juni 2024. Uppdraget går i linje med Karolinska Universitetssjukhusets utveckling mot mer högspecialiserad vård samtidigt som det akuta omhändertagandet i länet byggs ut för mer och närmare akut vård hos fler vårdgivare än akutsjukhusen.

Om rikssjukvård

Rikssjukvård är viss högspecialiserad hälso- och sjukvård som koncentreras till ett eller två sjukhus i Sverige för att uppnå högre kvalitet och för att kunna använda resurser bättre.

Sedan tidigare har Stockholms läns landsting följande rikssjukvårdsuppdrag

  • Behandling av barn med cochleaimplantat (ensam utförare)
  • Behandling av barnglaukom och barnkatarakt (tillsammans med Västra Götalandsregionen)
  • Behandling av plexus brachialisskador (tillsammans med Västerbottens läns landsting)
  • Intrauterina behandlingar (ensam utförare)
  • Levertransplantation (tillsammans med Västra Götalandsregionen)
  • Ögononkologi (ensam utförare)

Hela listan över utförare av rikssjukvård finns på Socialstyrelsens hemsida här: http://www.socialstyrelsen.se/rikssjukvard