Datum för flyttar till nya sjukhusbyggnaden i Solna

Nyhet

Under 2018 sker ett flertal flyttar på sjukhusområdet i Solna. Nu har datum även för de flyttar som sker under hösten in i nya sjukhusbyggnaden i Solna fastställts.

Flyttarna av sjukvårdsverksamhet till den nya sjukhusbyggnaden kommer att gå i fyra så kallade flyttpaket, enligt ett beslut som fattades i Karolinskas ledningsråd i juni. Programkontoret har sedan, tillsammans med verksamheterna, arbetat med resterande frågor kring vilka verksamheter och vårdenheter som ingår i respektive flyttpaket.

De verksamheter som ingår i de olika flyttpaketen är:

  • Flyttpaket 1 - öppenvård inom olika specialiteter samt slutenvårdspatienter inom reumatologi, hud och njursjukdomar
  • Flyttpaket 2 - delar av cancerverksamheten
  • Flyttpaket 3 - neuroverksamheten
  • Flyttpaket 4 - akutmottagningen för vuxna, dvs den nya intensivakuten, operation, intensivvård resterande vårdavdelningar samt förlossningen

Totalt innebär det att verksamheterna flyttar in i över 200 000 kvm. Samtidigt fortsätter det kort- och långsiktiga arbetet med att hitta orsaken och lösningen på de tekniska problemen som finns i den nya sjukhusbyggnaden. Om inte en patientsäker flytt kan genomföras så kommer nya datum att sättas.

Eugeniavägen 3, den blivande huvudentrén till nya sjukhusbyggnaden i Solna.

Flyttdatum:

Vårens datum för flytt:

  • Flyttpaket 1, öppenvård inom olika specialiteter samt viss slutenvård flyttar den 22 april.
  • Flyttpaket 2, delar av cancerverksamheten, flyttar den 13 maj.

Se lista med alla mottagningar och avdelningar i Solna som flyttar i april och maj 2018 (version 1 - observera, denna lista uppdateras kontinuerligt).

Flyttdatum har nu fastställts för höstens flyttar:

  • Flyttpaket 3, neuroverksamheten, flyttar den 7 oktober.
  • Flyttpaket 4, akutmottagningen för vuxna, d v s den nya intensivakuten, operation, intensivvård resterande vårdavdelningar samt förlossningen flyttar den 28 oktober.

Flyttdatum är den dag då "adressändring" sker, dvs då patienterna flyttas fysiskt till den nya byggnaden och även flyttas virtuellt till de nya vårdenheterna i TakeCare. Flytt av utrustning och material pågår hela veckan fram till respektive flyttdatum. 

- Det känns bra att redan nu kunna kommunicera datum för höstens flyttar. Det är viktigt för verksamheten att ha dessa datum att förhålla sig till när de planerar och förbereder sig inför flytten. När vi senare i veckan får den sista nyckeln till byggnaden så har vi tre aktiveringsfaser i gång samtidigt fram till att vi börjar flytta in i Bioclinicum den 10 januari. Det är svettigt men allt är väl organiserat och sker enligt plan, säger Stanley Holsteiner, programchef för Nya Karolinska Solna-programmet.

De fortsatta förberedelserna

De fastställda datumen behövs för att verksamheterna ska kunna fortsätta sin mer detaljerade planering. Förberedelserna omfattar bl.a. inventering och utrensning av inventarier, utrustning och förrådsartiklar, uppdatering av rutiner och annan planering för en säker patientflytt.

Tema- och funktionsledningarna kommer kontinuerligt under dessa förberedelser att stämma av arbetet. Om inte en patientsäker flytt kan genomföras så kommer nya datum att sättas tills tillräckliga förberedelser gjorts.