Nytt beslut: Översyn ska ge mer robust nätverkslösning vid Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad i Solna

Nyhet

Landstingsdirektören och sjukhusdirektören för Karolinska Universitetssjukhuset har beslutat om en översyn av nätverket i den nya sjukhusbyggnaden i Solna.

Översynen ska omfatta nätverkslösningen i den nya sjukhusbyggnaden i Solna (NKS). Ett speciellt fokus kommer att ligga på systemets switchar, det som kan beskrivas som centrala nätverksväxlar, som vid driftsstörningar påverkar övriga system.

Både i anslutning till den första driftsättningen och inflytten i den nya sjukhusbyggnaden för ett år sedan, och under senhösten 2017 har störningar i nätverket gjort att viktiga system inte kunnat användas som det är tänkt och att personal behövt genomföra övervakning och annan vård med manuella rutiner. Detta har krävt extra insatser för att säkra patienternas behov, både av sjukhusets egen personal men också från andra sjukhus.

Syftet med uppdraget är att göra nätverkslösningen mer robust både vid drift och vid uppgraderingar av IT-infrastrukturen i den nya sjukhusbyggnaden.

Planen för arbetet ska enligt uppdraget presenteras omgående.

Uppdraget kommer gemensamt från landstingsdirektör Malin Frenning och Karolinska Universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom och har givits till landstingets IT-direktör och Karolinska Universitetssjukhusets IT-direktör.

Läs mer om uppdraget på Stockholms läns landstings hemsida.