Inställt: Planerat avbrott idag i datanätverket i nya sjukhusbyggnaden i Solna.

Nyhet

Som en del av det fortsatta arbete för att lösa de problem och nätverksstörningar som uppstod förra veckan i nya sjukhusbyggnaden i Solna planerades den 29 november kl 14 en uppgradering av nätverket . Uppgraderingen som skulle innebära ett kort avbrott i nätverket som gör att reservrutiner införs under tiden är inställt.

- Vi fortsätter att jobba med utveckling och underhåll av den tekniska miljön i nya sjukhusbyggnaden för att båda skapa bättre stabilitet i den driftsatta delen av byggnaden och samtidigt förbereda för genomförandet av en patientsäker flytt under 2018, säger Anders Jönebratt, IT direktör på sjukhuset.

Karolinska Universitetssjukhuset har en högteknologisk miljö vilket innebär ett regelbundet underhåll av såväl system som nätverk. Det utförs ett större antal underhållsaktiviteter varje år; alla utförda efter noggrant riskbedömningsarbete.

- Mot bakgrunden av de tekniska problem vi har mött den senaste veckan, är jag medveten om att det kan finnas en tveksamhet att vi jobbar vidare med underhållsarbete. Bedömningen är dock att uppdatering av nätverksmjukvara är en viktig åtgärd för att förbättra förutsättningar för ett mer stabilt nätverk, fortsätter Anders Jönebratt.

De flesta tekniska underhållsåtgärder orsakar eller kräver inte ett nätverksavbrott. Idag fanns det extra beredskap i och med att denna uppgradering då skulle inneburit ett kort avbrott där system i nya sjukhusbyggnaden påverkas.

Nu är dock dagens nätverksuppgradering inställd.