Nätverksproblemen är nu åtgärdade

Nyhet

Karolinska i Solna är i normal beredskap sedan klockan 19.30 den 23 november.

Nätverksstörningarna är nu åtgärdade och funktionalitet i systemen som berörts har verifierats. Ett stort tack till alla medarbetare för arbetet under kvällen.

Chefläkare Marie Björnstedt Bennermo