Två nya specialistcentrum öppnar

Nyhet

Den 2 oktober öppnar två nya akademiska specialistcentrum: Centrum för diabetes och Centrum för neurologi. De nya centrumen som drivs i SLSO:s regi är en viktig utveckling av nätverkssjukvården och en del i Framtidsplanen för hälso-och sjukvården inom SLL

Inledningsvis finns verksamheterna i lokaler vid Karolinska Universitetssjukhuset, men under vintern 2017-2018 flyttar de in vid Torsplan, i den nya Hagastaden som växer fram.

De två  nya centrumen innebär ett komplement till den vård som bedrivs för patienter med diabetes, multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom på akutsjukhusen, inom vårdval neurologi och i primärvården.

Diabetes och neurologi

Stockholms läns sjukvårdsområde tar här över den diabetesvård som tidigare bedrivits vid Endokrinmottagningen/dagvården vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Det nya Centrum för neurologi tar emot patienter med multipel skleros (MS) eller Parkinsons sjukdom. 

Akademiskt specilistcentrum

Båda de nya enheterna ingår i Akademiskt specialistcentrum, som drivs i samverkan mellan Stockholms läns sjukvårdsområde och Karolinska Institutet. Vården integreras med forskning, utveckling, utbildning och innovation. De akademiska specialistcentrumen är en del i Stockholms läns landstings Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Syftet är dels att säkerställa tillgången på specialiserad vård för patienter med särskilda diagnoser, dels att knyta forskning, utveckling och utbildning närmare vården.

Stockholms läns sjukvårdsområde driver sedan tidigare Centrum för reumatologi, ett akademiskt specialistcentrum för reumatiska sjukdomar, som startade i juni 2016.

Läs mer:

Akademiskt specialistcentrum

Utvecklingen av de nya specialistcentrumen är en del i Framtidsplanen för hälso- och sjukvården inom SLL där Karolinska Universitetssjukhuset har ett högspecialiserat uppdrag.

- Akademiska specialistcentra är viktiga steg i formandet av den nya nätverkssjukvården. De förenar Karolinskas högspecialiserade uppdrag med uppdraget att utveckla vården och forskningen inom folksjukdomarna, säger Ylva Pernow, temachef Inflammation och Infektion och ansvarig för Karolinskas del inom utvecklingen av akademiskt specialistcentra.

Två nya centra: Diabetes och neurologi

- Dessa två nya specialistcentra ger oss goda möjligheter att tillsammans med patienterna, SLSO och KI utveckla vården inom Diabetes, MS och Parkinson. Verksamheterna börjar i Karolinskas lokaler och flyttar sen i slutet av året till nya mottagningslokaler vid Torsplan. Vi kommer att ha en nära samverkan inom forskning och utbildning. Flera medarbetare kommer att dela sin tid mellan sjukhuset och specialistcenta vilket underlättar erfarenhets och kunskapsutbyte, säger hon.

Sedan tidigare finns Centrum för reumatologi som startade i juni 2016.