Nu genomförs ny struktur för akut vård i Stockholms län

Nyhet

Den nya strukturen innebär bland annat att tio nya närakuter ska öppna och intensivakuten på Karolinska börjar sin verksamhet 1 maj 2018.

Den nya strukturen för den akuta vården i Stockholms län som genomförs under 2017 och 2018 är en del i Framtidsplanen för hälso- och sjukvården inom SLL.

Tio nya närakuter - Närakut Haga har redan öppnat

Närakut Haga vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna har redan öppnat, åtta nya närakuter öppnar under de två första kvartalen 2018 och en i slutet av 2018. Närakuterna kan omhänderta och färdigbehandla mer resurskrävande akuta skador och sjukdomar som inte är livshotande.

Intensivakuten startar 1 maj 2018

Intensivakuten på Karolinska Universitetssjukhuset kommer att ge högspecialiserad akut vård för de svårast sjuka och skadade. Verksamheten planeras starta den 1 maj 2018. Dagens akutmottagning för vuxna på Karolinska Universitetssjukhuset Solna stänger då och den nya intensivakuten öppnar i samma lokaler. Flytt till nya lokalerna i nya sjukhusbyggnaden blir sedan hösten 2018. Intensivakuten ska i första hand ta emot patienter som kommer dit med helikopter, ambulans eller via remiss.

Läs mer om den nya strukturen för akut vård inom Stockholms läns landsting, på SLL:s hemsida

Inom SLL kommer det att finnas fem vårdnivåer för den akuta vården:

  • 1177 Vårdguiden
  • Husläkarmottagningar (dagtid) och husläkarjourer (kvällar och helger)
  • Närakuter
  • Akutmottagningar samt specialistakutmottagningar vid akutsjukhusen
  • Intensivakut på Karolinska Universitetssjukhuset Solna