Nyckelöverlämning till BioClinicum

Nyhet

Idag får Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting nyckeln till forskningsbyggnaden BioClinicum.

1 200 personer ska arbeta i byggnaden och cirka 100 forskningsgrupper kommer att sitta under samma tak på 40 000 kvadratmeter yta. Karolinska Universitetssjukhuset har ett tredelat uppdrag för vård, forskning och utbildning och det nya huset skapar nya möjligheter för stärkt samarbete mellan dessa. Fokus ligger nu på driftsättning av den nya byggnaden som öppnar i januari 2018.

Ett toppmodernt forsknings- och utbildningskluster skapas mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet där forskare och doktorander får en central knutpunkt vilket innebär att forskningen blir mer fysiskt koncentrerad än tidigare.

- Med BioClinicum så integrerar och utvecklar vi vård, forskning och utbildning vilket skapar helt nya möjligheter så att forskningsresultaten snabbare kommer in i vården. Det i sin tur gagnar i slutändan patienterna, säger Melvin Samsom, sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset.

De olika forskarlagen kommer att sitta vägg i vägg med varandra, och det finns gångbroar till Karolinska Institutets forskningshus Biomedicum, där grundforskning kommer att ske.

- Närheten mellan forskningen och patienterna är avgörande för ny behandling, diagnos och prevention. Med BioClinicum får vi en infrastruktur i världsklass som stärker förutsättningarna för den translationella forskningen, säger Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet.

-  BioClinicum kommer att vara sammankopplad med den nya sjukhusbyggnaden via en gångbro och Karolinska Institutets nya forskningsbyggnad Biomedicum genom en kulvert och en gångbro. Byggnaden är en viktig del i det forskningskluster som nu tar form i Stockholm, säger Paul Lindquist (M), fastighets- och investeringslandstingsråd, Stockholms läns landsting.

- Det blir första gången som landstinget samlar de kliniska forskarna under ett tak, vilket är en styrka och en viktig framgångsfaktor. Det kommer att gagna både forskning och vård men framför allt kommer det patienter till nytta, säger Peter Carpelan (M), forsknings- och personallandstingsråd, Stockholms läns landsting.

Mer om BioClinicum

Kort fakta BioClinicum

  • De översta våningarna rymmer forskning inom Barn/Kvinnor/Genetik, Neurogeriatrik, Kardiovaskulär, (den kliniska forskningens motsvarighet till Hjärta och Kärl), Inflammation och Infektion, Cancer samt Neurologi.
  • BioClinicum ska totalt hysa 195 laboratorier med utrymmen för strategisk fryslagring av cirka 3 miljoner forskningsprover.
  • Byggnaden har föreläsningssalar, grupprum och lounge.
  • Karolinska Universitetssjukhuset har 15 800 medarbetare, varav 2 500 är aktiva inom forskning.
  • Under 2015 publicerades 2 992 vetenskapliga artiklar skapade på Karolinska Universitetssjukhuset.