Åtgärder kring neurovården på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

Den neurologiska sjukvården på Karolinska Universitetssjukhuset har minskat antalet vårdplatser, särskilt i Huddinge eftersom det är svårt att bemanna på grund av brist på sjuksköterskor.

Verksamheterna har tagit fram en rad åtgärder för att upprätthålla vården trots reducerat antal vårdplatser för att på ett patientsäkert sätt ge vård till patienter som är i behov av Karolinskas specialistvård inom neurologi.

Flertalet neurologiska patienter som kommer till akuten utreds på akuten och får behandling direkt, utan behov av att läggas in för vård.

  • De patienter som kommer in akut med neurologiska sjukdomar och som är i behov av övervakning kommer kunna läggas in på sjukhusets akutvårdsavdelningar. Ytterligare en akutvårdsavdelning, som varit tillfälligt stängd under sommaren, öppnar på måndag i Huddinge. Patienter med neurologiska sjukdomar som vårdas på akutvårdsavdelningarna kommer ha tillgång till specialistläkare i neurologi samt fysioterapeuter, logopeder, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister och psykologer specialinriktade för patienter med neurologiska sjukdomar.
  • Flertalet av patienterna med neurologiska sjukdomar är i behov av geriatrisk vård. Geriatriska avdelningen i Huddinge viker från nästa vecka extra platser för neurologiska patienter. Dessutom arbetar verksamheten med att hjälpa patienter vidare i vårdkedjan när de är färdigbehandlade på Karolinska.
  • Det sker en kontinuerlig samverkan mellan neurologverksamheten i Solna och Huddinge, där Solna kan vårda fler slutenvårdspatienter och Huddinge fler patienter i dagvård. Vi samverkar också med de andra akutsjukhusen inom SLL.

Neurologverksamheten i Huddinge koncentrerar i första hand vården till neurologmottagningen, dagvård och neurologisk akutvårdsenhet

  • NAVE, neurologisk akutvårdsenhet, i Huddinge har som tidigare fyra vårdplatser. Det är en intermediärvårdsavdelning för de svårare sjuka patienterna, som inte är i direkt behov av intensivvård. Enheten bemannas av specialister och inom NAVE behandlas patienter utifrån sjukhusets högspecialiserade uppdrag, exempelvis propplösande behandling vid stroke.

Samtidigt pågår ett arbete på kort och lång sikt med konkreta åtgärder för att lösa bemanningen för att öppna fler vårdplatser. Vi har fokus på att få en bättre arbetsmiljö, öka utbildningsmöjligheter för sjuksköterskor, hälsosammare arbetsscheman samt arbeta med löneutveckling.

Dessutom pågår utveckling av nya arbetssätt, t ex dagvård. Där kan patienter som inte behöver läggas in på sjukhuset över natten få snabbare vård på dagen, exempelvis patienter med MS.

Ett viktigt mål för Karolinska är också att för alla patientgrupper minska väntetiden på vårdplats från akutmottagningen.