Katrinebergsvägen i Huddinge avstängd 1-4 september

Nyhet

Med anledning av underhållsarbete är Katrinebergsvägen, från Glömstavägen i Huddinge, avstängd 1-4 september. Det medför störningar i bil- och busstrafiken vid Karolinska Huddinge.

Katrinebergsvägen är avstängd från 1 september klockan 20:00 till 4 september klockan 05:00. Trafiken kommer under den här tiden att ledas om enligt Glömstavägen-Gamla Tullingevägen-Huddingevägen-Flemingsbergsleden. Tydlig skyltning kommer att finnas.

Se karta och mer information på www.huddinge.se

Busstrafiken

Under avstängningen trafikerar inte buss 172, 740 och 865 sträckan Vårdkasen Kästavägen/Kästadalsvägen.

Sträckan Vårdkasen - Huddinge sjukhus trafikeras istället av en skyttelbuss i båda riktningarna som man byter till/från på en tillfällig hållplats på Glömstavägen i höjd med Hageby allé.

OBS! Hållplats Vårdkasen trafikeras endast i riktning Huddinge sjukhus.

Resande till Huddinge sjukhus/Södertörns högskola/Flemingsbergs station/
Vårdkasen:

Byte till skyttelbuss på tillfällig hållplats på Glömstavägen i höjd med Hageby allé.
Avgår var 15:e minut. Första avgång kl 05.00, sista avgång kl 01.00.

Resande från Huddinge sjukhus/Södertörns högskola/Flemingsbergs station
som vill resa med buss 172, 740 eller 865:

Res med skyttelbussen till den tillfälliga hållplatsen på Glömstavägen för byte till ordinarie buss för fortsatt resa mot antingen Huddinge station eller Kungens kurva/Norsborg.

Vid Huddinge sjukhus avgår skyttelbussen från läge C och F med avgångar var 15:e minut. Första avgång kl 05.00. Sista avgång kl 01.00.

För information om busstrafiken: Se även www.sl.se