SBU genomlyser kunskapsläget om värdebaserad vård

Nyhet

Regeringen har givit Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att kartlägga kunskapsläget avseende värdebaserad vård. Karolinska Universitetssjukhuset välkomnar detta initiativ men vill förtydliga att värdebaserad vård inte används som styrmodell på sjukhuset utan har varit en av flera strategiska utgångspunkter.

I direktivet till SBU säger regeringen att sjukvården står inför ekonomiska, demografiska och medicinska utmaningar. För att möta dessa införs nu styrmodellen värdebaserad vård på ett antal sjukhus i Sverige, som Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Nya Karolinska Solna. Regeringen anser att detta kan påverka förutsättningarna för att ge vård som utgår från patientens behov, och att det därför är viktigt att kunskapsläget följs upp. Senast den 31 maj 2018 ska uppdraget redovisas till Socialdepartementet.

Karolinska Universitetssjukhuset inför just nu en ny verksamhetsmodell. Vi använde flera strategiska utgångspunkter när vi formade den. Planen för framtidens hälso- och sjukvård (FHS) var en mycket viktig utgångspunkt tillsammans med tematisk vård samt integrering av vård, forskning och utbildning. Även värdebaserad vård var en viktig utgångspunkt, men det är inte en styrmodell.

- Vi välkomnar att SBU tittar på detta då det är en viktig fråga för samhället att möta det ökade behovet av sjukvård i framtiden. En förändring av sjukvården är nödvändig för att uppnå jämn kvalitet, undvika silos och öka patientens delaktighet. Vi har använt värdebaserad vård som ett strategiskt ramverk, men har byggt en egen styrmodell som passar Karolinskas förutsättningar. Fokus i vår modell är att förbättra patientens resa genom vården på Karolinska och i hälso- och sjukvården. Detta gör vi genom att involvera patienten mer i sin vård och integrera vård, forskning och utbildning tydligare, säger sjukhusdirektör Melvin Samsom.

Karolinska tar nu nästa steg i att införa den nya verksamhetsmodellen med då tema Åldrande och funktion KUL går över i den nya modellen den 1/9 och tema Cancer, tema Neuro, tema Inflammation och Infektion och tema Trauma och Reparativ Medicin går över i ny modell den 1/10.

Fakta

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård. SBU har även i uppdrag att granska kunskapsläget för insatser inom socialtjänst och insatser med stöd av LSS (Lag om stöd och service).
Om uppdraget.