Kommentar om kö till barnoperation

Nyhet

Till Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset kommer dygnet runt de allra svårast sjuka barnen från hela länet men också från andra delar av landet. 2016 utfördes totalt drygt 8000 operationer på barn, varav knappt 5500 var planerade och övriga akuta.

Köerna till barnoperation på Karolinska Universitetssjukhuset har inte ökat under de fyra senaste veckorna efter att dessförinnan ha ökat under det senaste året. För närvarande har cirka 500 patienter väntat mer än 90 dagar på operation i Solna. Orsakerna till detta är huvudsakligen bristen på operationssjuksköterskor, vilket är ett nationellt problem som får till följd att det blir brist på vårdplatser och barnintensivvårdsplatser, som behövs efter operation. Flera åtgärder sätts in enligt nedan för att successivt arbeta bort köerna.

- Vi beklagar att dessa patienter och familjer drabbas av de långa väntetiderna. Vi jobbar intensivt för att göra rätt medicinska prioriteringar så att de barn som har störst behov av operation får den snabbast, arbeta effektivare och öppna fler operationssalar och vårdplatser, säger Svante Norgren, chef för tema Barn och Kvinnosjukvård.

Detta gör Karolinska Universitetssjukhuset åt köerna i barnverksamheten:

Prioritering:

  • Daglig, tydlig prioritering så att de sjukaste patienterna får operation först.

Effektiviseringar och bättre utnyttjande av lokaler:

  • Under 2017 kommer den byggnad där Astrid Lindgrens Barnsjukhus tidigare låg att byggas om för att skapa flera salar för dagkirurgi, dvs operationer som utförs över dagen vilket gör att fler patienter kan opereras med samma resurser.
  • Nya förbindelser skapas också mellan rum på långtidsintensivvårdsavdelningen i den nya sjukhusbyggnaden i Solna för att på så sätt avlasta barnintensivvårdsavdelningen.

Utökad kapacitet:

  • Under 2016 fanns bara hälften av de operationssjuksköterskor som behövdes. Nu har rekryteringen intensifierats till nästan full bemanning.
  • Sjukhuset håller också på att upphandla extern kapacitet för barnurologiska operationer, vilket är ett av de områden där flest patienter väntar.
  • Vissa patienter till andra sjukhus för att få hjälp snabbare. Akademiska sjukhuset i Uppsala hjälper till med dagkirurgi och plastikoperationer skickas till Linköpings universitetssjukhus.