VRE-spridning på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

Från februari/mars 2017 har drygt 40 fall av VRE (vankomycinresistenta enterokocker) rapporterats i ett utbrott med smittspridning på några kliniker på Karolinska Universitetssjukhuset.

Patienterna har vårdats på ett antal vårdenheter på Karolinska Universitetssjukhuset. Misstänkt spridning har även skett på en rehabiliteringsavdelning på Capio i Saltsjöbaden.

En styrgrupp har upprättats med representanter för verksamheterna, Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm under ledning av chefläkare Elda Sparrelid, Karolinska Universitetssjukhuset.

- Vi vidtog ett antal åtgärder för att stoppa smittspridningen direkt när vi konstaterat smittan, framför allt av vårdhygienisk karaktär. Vi har också förlängda utskrivningsodlingar på de berörda avdelningarna. Vi kommer att fortsätta arbeta i styrgruppen tills detta är avslutat och vi vidtar ytterligare åtgärder kontinuerligt, säger chefläkare Elda Sparrelid, Karolinska Universitetssjukhuset.

Fakta:

Enterokocker (Enterococcus faecalis och Enterococcus faecium) är vanliga bakterier i vår omgivning. De tillhör normalfloran i tarmen och finns därför ofta också på huden kring ändtarmen och i urinröret. Ökad användning av vankomycin ökar risken för att enterokockerna utvecklar vankomycinresistens.