Positivt ekonomiskt resultat för Karolinska Universitetssjukhuset 2016

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhusets ekonomi utvecklades positivt under 2016 och resultatet slutade på plus 89 miljoner kronor.

Under de senaste två åren har Karolinska markant förbättrat det ekonomiska resultatet. 2016 års resultat var en förbättring med 187 miljoner kronor jämfört med 2015. Jämfört med 2014 är förbättringen hela 650 miljoner kronor. Den främsta orsaken till förbättringen är sjukhusets fokus på att hålla en låg kostnadsutveckling. Kostnaderna ökade med 1,4 procent medan intäkterna ökade med 2,4 procent.

- 2015 sjösatte vi ett omfattande åtgärdsprogram för att förändra vår kostnadsutveckling och resultatet visar tydligt att vi tillsammans på sjukhuset lyckats genomföra en förändring. Med ännu bättre styrning och framförhållning av både våra vårdleveranser och kostnader kan vi lättare skapa ekonomiskt utrymme för att förbättra vård och kvalitet för våra patienter och arbetsmiljön för våra medarbetare, säger ekonomidirektör Margareta Fast.