Beslut om utflyttningsplan från gamla sjukhusbyggnader i Solna taget

Nyhet

Stockholms läns landsting (SLL) har nu tagit beslut om hur Karolinskas verksamheter ska lämna de gamla lokalerna i Solna i samband med att försäljningen av dessa hus startar under året.

Det är landstinget som äger området och de gamla byggnaderna i Solna och nu påbörjas försäljningsprocessen. Försäljningen delas upp i flera etapper och huvudbyggnaden står först på tur. Ambitionen är att hitta en ny ägare till huvudbyggnaden redan i år, medan överlåtandet och utflyttningen av de sista verksamheterna sker under 2019.

Alla byggnader på området kommer inte att säljas. Thoraxhuset och Lab-kvarteren behålls för Karolinskas verksamhet och så även byggnaden där Astrid Lindgrens barnsjukhus låg före flytten. I denna byggnad kommer Karolinska bedriva öppenvård för barn och vuxna och här kommer även den nya närakuten, som SLSO driver, att öppna i juni 2017.

Lokalerna i Thoraxhuset behöver rustas upp och anpassas för de nya verksamheterna som ska flytta in, vilket beräknas vara klart under 2019. De delar som ska flytta in i Thoraxhuset är bland annat bröstcentrum, plastikkirurgin, hälsoprofessionerna samt bild och funktion. Fram tills att upprustningen av Thoraxhuset är klar kommer dessa verksamheter att få tillfälliga placeringar i Karolinskas huvudbyggnad och planen för hur dessa tillfälliga placeringar ska ske är nu framtagen.

- Vi har samarbetat med alla de berörda verksamheterna i denna fråga. Syftet har varit att verksamheterna ska behöva flytta så få gånger som möjligt, och att vi kan hålla ihop verksamheten så att man har nära till varandra och kan samarbeta på ett bra sätt, säger Annika Tibell, chefläkare för de nya sjukhusbyggnaderna i Solna.

Den lösning som tagits fram innebär till exempel att operationsverksamheten ligger kvar i A2 samt att Hälsoprofessionerna och den kraniofaciala verksamheten inte behöver flytta.

Den verksamhet som ligger kvar i huvudbyggnaden kommer att koncentreras till de centrala delarna av byggnaden för att skapa en sammanhållen verksamhet. Det så kallade huvudblocket planeras bli helt tomställt under hösten 2019.

- Vi har tittat på flera olika scenarier och den här lösningen innebär minst störningar och är den bästa lösningen för både patienter och personal. Det möjliggör också bra kommunikation med resten av sjukhuset och innebär relativt små kostnader för anpassning av lokalerna, säger Gunnar Gustafsson Wiss, direktör för Administration och Service och som ansvarat för att ta fram interimslösningen.

Karolinska har under våren samarbetat med Locum och Strategiska fastighetsfrågor och investeringar (SFI) inom SLL för att ta fram planen.

Ny stadsdel växer fram

Den 9 maj beslutade landstingsfullmäktige om inriktningen för försäljningen av de gamla sjukhusbyggnaderna och marken i norra delen av Hagastaden. Det planeras för omkring 3000 bostäder och 150 000 kvadratmeter kontor, skolor och service på det område som ska bli en del av den nya stadsdelen Hagastaden. Många av de gamla sjukhusbyggnaderna är kulturminnesklassade och kommer att stå kvar i den nya stadsdelen. Landstinget kommer tillsammans med Solna stad och framtida köpare att ta fram detaljplaner för området.

 

Läs landstingets nyhet om fastighetsförsäljningarna.

Läs mer på landstingets hemsida.