Karolinska Universitetssjukhusets beredskap

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhusets beredskapsgrad har från klockan 21.30 sänkts till normalläge. Sjukhuset har tidigare under dagen tagit emot skadade personer med anledning av händelserna i centrala Stockholm.

Uppdaterad kl 21:50:

 

 

Sjukhuset är i normalläge

Karolinska Universitetssjukhuset har kl. 21.30 idag den 7 april återgått till normalläge.

Efter kl.22.00 finns krismottagning på Danderyds sjukhus i huvudentreen. Tel numret dit är 08-123 55 000.

 

Uppdaterad klockan 20:30:

Karolinska Universitetssjukhusets beredskapsgrad har från klockan 20.00 sänkts till beredskapsnivå stabsläge. Karolinska Universitetssjukhuset har idag tagit emot skadade personer med anledning händelserna i centrala Stockholm.

- En del av de patienter som finns hos oss har allvarliga skador. Vår största prioritet nu är att ta hand om de patienter som vårdas hos oss. Vi fortsätter att säkra förutsättningarna och se till att det finns fullgod kapacitet att ta hand om patienterna, säger Nina Nelson Follin, chefläkare, Karolinska Universitetssjukhuset.

 

Klockan 20:00

Sjukhuset befinner sig i stabsläge.

Verksamheter följer sina planer som gäller vid stabsläge. Vissa speciella verksamheter är kvar i förstärkningsläge.

 

 

Klockan 19.00:

Karolinska Universitetssjukhuset går ner till Förstärkningsläge.

Det betyder att sjukhusets krisledningsstab fortsätter och vissa verksamheter är förstärkta.

 

Klockan, cirka 16.00:

Karolinska Universitetssjukhuset befinner sig i katastrofläge.

Det innebär att hela sjukhuset mobiliseras enligt sjukhusets katastrofplan.

Sjukhuset fokuserar på att ta hand om de patienter som kommer in till sjukhuset, både barn och vuxna.