Ny studie: Oroliga barn lär sig bäst inför operation via webb

Nyhet

Det har länge varit känt att information är viktigt inför narkos och operation. Men forskning har saknats kring hur barn och föräldrar bäst tar till sig den information de får. En nyligen publicerad studie visar att webbaserad information är betydligt bättre än konventionell information.

Behovet av information är stort, bara på Astrid Lindgrens barnsjukhus sövs omkring 9 000 barn årligen.

– Att sövas och opereras är bland det mest stressfyllda barn och föräldrar är med om på ett sjukhus. Därför är det viktigt att de i förväg, får veta vad som ska hända, att informationen finns lätt tillgänglig och är utformad på ett sätt så att de förstår säger Gunilla Lööf, anestesi-sjuksköterska vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, initiativtagare till Narkoswebben och ansvarig för studien.

Att som barn behöva möta sjukvården oförberedd och orolig riskerar komplicera behandling och vård såväl i ett kort som långt perspektiv. De negativa konsekvenserna visar sig inte alltid momentant, utan ofta som svårtolkade reaktioner då barnet kommit hem, inför nästa kontakt med sjukvård eller kanske inte förrän de har blivit vuxna. Att reaktionerna kommer i någon form, det vet vi med säkerhet säger Gunilla. Narkoswebben tillgodoser barns behov av information på ett åldersanpassat, interaktivt och lekfullt sätt, helt enkelt på deras villkor, på ett sätt de förstår och kan ta till sig.

Bakgrund Narkoswebben

Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset har sedan 2006 arbetat webbaserat med Narkoswebben.se som idag används och är spridd såväl i hela landet som över stora delar av världen. På Narkoswebben finns information för alla åldrar. Man kan lära sig mera om kroppen och hur den funkar, hur det är vara på sjukhus och vad som händer före, under och efter narkos och operation.

Narkoswebben har utvecklats vid Astrid Lindgrens barnsjukhus av ett multidisciplinärt team. Sidan finns numera fullt utvecklad på svenska, engelska, spanska och arabiska, med information till närstående på ytterligare 25 språk. Narkoswebben är fri att länka till och kan, eftersom all information på sidan är generellt gällande, användas oavsett lokala rutiner. Narkoswebben är idag en etablerad del av barnsjukvården i hela vårt land och har i tillägg omkring 15 000 besökare ifrån ett 120-tal olika länder varje månad.

Mer information