En skonsammare teknik för att avlägsna tumörer

Nyhet

Karolinska har börjat operera lungtumörer med minimalinvasiv kirurgi via ett enda ingångssnitt, så kallad uniport. Just nu hålls en internationell workshop med den ledande specialisten i världen, den spanske kirurgen Diego Gonzales Rivas.

Mamdoh Al-Ameri och Diego Gonzales Rivas Foto: Anna Larsson

VATS eller video assisted thoracic surgery, innebär att kirurgen går in i kroppen via ett eller flera små snitt med specialinstrument och kamera för att operera inuti kroppen, utan att behöva såga upp bröstbenet eller öppna mellan revbenen . För patienterna innebär tekniken mindre smärta och snabbare läkning.

- Idag opererar vi mer än 60 procent av våra patienter med sådan minimalinvasiv teknik. För dem har vårdtiden sjunkit från 7 till 3,5 dagar på sjukhus, säger Mamdoh Al-Ameri, thoraxkirurg och biträdande överläkare på tema Hjärta och Kärl.

Hittills utförs de flesta av dessa minimalinvasiva ingrepp på Karolinska med tre ingångsportar för instrument. Men under de senaste 6 månaderna har Mamdoh Al-Ameri inlett nästa steg i utvecklingen och använt enda port för instrument. Att minska antalet portar är att föredra eftersom varje sådan för med sig en risk för att nerver och vävnad mellan revbenen tar skada. Hittills har 20 patienter opererats med den nya metoden på Karolinska.

- Det här ger också möjlighet till ny utveckling och forskning tillsammans med onkologerna på Karolinska. På sikt skulle patienter som idag anses för sjuka eller har för komplicerade tumörer också kunna opereras med den här skonsammare metoden, säger Mamdoh Al-Ameri.

Nu, den 6-7 mars är kirurgen Diego Gonzales Rivas på Karolinska för att hålla i en workshop där flera av Karolinskas thoraxkirurger får lära sig uniport-teknik. Han är en av världens ledande experter på att avlägsna tumörer i lungvävnad med VATS och först i världen med att använda uniport. Till workshopen kommer också kirurger från andra universitetssjukhus i Sverige och Norge.

Uniport-tekniken är tekniskt krävande och svår. Man behöver lära sig vissa specialinstrument och tänka taktiskt; planera för i vilken ordning instrumenten ska användas. Fyra patienter kommer att opereras under dagarna.

Patienterna är informerade om alla detaljer kring operationerna och Karolinska är precis som vanligt ansvaret för dem. Tekniken är välbeprövad och används på sjukhus runt om i världen, det handlar alltså inte om någon ny kirurgi eller ny behandling. Karolinska är dock, tillsammans med Skånes Universitetssjukhus i Lund, först i Sverige med tekniken.

Workshop med kirurgen Diego Gonzales Rivas och thoraxkirurger från Sverige och Norge.

Text: Catarina Thepper, Foto: Anna Larsson