Välkommen till öppna föreläsningar i logopedi

Nyhet

Välkommen till öppna föreläsningar i logopedi om och för personer med tal-, röst-, språk- och sväljsvårigheter. Med start den 11 mars på temat "Sväljsvårigheter hos vuxna - hur påverkas sväljfunktionen vid neurologisk sjukdom eller skada?"

Funktionsområde Logopedi/Enhet för logopedi håller spännande föreläsningar om tal, röst och sväljning tre lördagar i rad med start den 11 mars. Det är fri entre och ingen anmälan behövs.

  • Tid och plats: Lördagar kl 11-12.30 i Nanna Svartz Auditorium, vid huvudentrén, Karolinska Solna

Lördag 11 mars

  • Sväljsvårigheter hos vuxna - hur påverkas sväljfunktionen vid neurologisk sjukdom eller skada?
    Kerstin Johansson, leg. logoped, adj. universitetsadjunkt, med. dr
Program för öppna föreläsningar inom logopedi, tre lördagar i rad med start den 11 mars.

Lördag 18/3 kl 11-12.30

  • Stroke, Parkinsons sjukdom, MS.... - hur påverkas talet vid neurologisk sjukdom eller skada?
    Ellika Schalling , universitetslektor, leg. logoped, med. dr

Lördag 25/3 kl 11-12.30

  • När rösten inte räcker till – orsaker och åtgärder vid heshet under arbete och fritid
    Maria Södersten, leg. logoped, adj. universitetslektor, docent

Välkommen!