Första ingreppet i ny hybridsal

Nyhet

Ett team på Karolinska har genomfört första ingreppet i en hybridsal i nya sjukhusbyggnaden i Solna.

Förra veckan opererades en patient för första gången i en av de nya och moderna hybridsalarna i nya sjukhusbyggnaden, Solna. Det är första gången salen användes som hybridsal i samband med att en aortaklaffprotes sattes in i ett slående hjärta.

Hybrid innebär i det här fallet att läkarna använder både fullvärdig operationsutrustning och röntgen, till exempel kan en hjärtkirurg och en kardiolog nu operera samtidigt.

Vid ingreppet implanterades en aortaklaffprotes genom ett hål till vänster på bröstkorgen och vidare ner genom hjärtspetsen. Detta gjordes på ett slående hjärta i samarbete mellan kardiologer och hjärtkirurger.

- Ingreppet är ett bra exempel på hur samarbeten underlättas av de nya sjukhuslokalerna i Solna, där specialister inom från olika områden genomför ingreppet gemensamt, säger Andreas Rück, överläkare och medicinskt ansvarig TAVI på tema Hjärta-kärl.

Överläkaren Andreas Rück är nöjd med möjligheterna de nya hybridsalarna ger. Foto: Carin Tellström

De nya hybridsalarna innebär ökad säkerhet för patienterna då salen är större än en vanlig operationssal och innehåller både fullvärdig röntgen- och operationsutrustning. Tack vare storleken finns även möjligheten att från början ha extra utrustning på plats för eventuella komplikationer. De nya salarna ligger nära Thoraxintensiven vilket innebär korta transportvägar och ökad patientsäkerhet.

- Dessa möjligheter fanns inte i den gamla sjukhusbyggnaden och de nya lokalerna är i internationell toppklass för den här typen av avancerad vård, fortsätter Andreas Rück.

Hybridsalarna kommer i framtiden att kunna användas för andra avancerade hjärtklaffingrepp (tex perkutan mitralisklaffimplantation) som hittills bara har gjorts i ett fåtal i världen och som inte kunnat genomföras i de gamla lokalerna.

Text och Foto: Carin Tellström