Högspecialiserad vård på ablationsenheten Karolinska

Nyhet

Ablationsenheten vid Karolinska är det största av sitt slag i Norden. 2016 utfördes cirka 1394 ingrepp varav 425 flimmerablationer. Kateterablation av arytmier är ett mycket bra exempel på den typen av högspecialiserad vård som ska utföras på Karolinska Universitetssjukhuset.

Gällande ablationsbehandling vid förmaksflimmer står sig Sverige och Stockholm väl i internationell jämförelse och ligger långt över europeiskt genomsnitt.

På Karolinska följer vi nationella och internationella behandlingsrekommendationer, och bidrar genom vår omfattande forskningsaktivitet till den fortsatta utvecklingen av desamma.

Karolinska klarar samtliga ablationsingrepp inom tiden för vårdgarantin. Vi har fyra toppmoderna ablationslaboratorier i Huddinge och Solna; det råder ingen kapacitetsbrist och förutsättningarna för att ytterligare öka produktionen är mycket goda.

Sedan november har arytmi fått status som ett eget patientområde inom Tema Hjärta och Kärl vid Karolinska vilket ger oss ytterligare möjligheter att utveckla arytmivården i Stockholm. Vi har startat initiativ för att ytterligare förbättra samarbetet med andra sjukhus och arytmimottagningar i länet för att optimera arytmiflöden och öka tillgång till adekvata behandlingsmetoder särskilt för förmaksflimmer.

- De nya europeiska riktlinjerna för behandling av förmaksflimmer medför ett paradigmskifte genom att förorda en multidisciplinär och integrerad terapiapproach som förutsätter samlad expertis inom behandling av bland annat livsstilsfaktorer, bakomliggande hjärt-kärlsjukdomar, läkemedel, strokeprofylax och ablation. Inom Tema Hjärta och Kärl på Karolinska är vi väl rustade inför denna spännande utmaning, säger Frieder Braunschweig, Patientområdeschef Arytmi.

Mer om förmaksflimmer