Kommentar till artikel i media om Karolinska Universitetssjukhusets intensivvårdsverksamhet

Nyhet

Dagens Nyheter skriver onsdag den 15 februari utifrån ett samtal med några av Karolinska Universitetssjukhusets medarbetare om att allt fler intensivvårdspatienter flyttas på grund av brist på platser. Medarbetarna refererar till en artikel som publicerades den 5 februari som beskrev personalbristen vid intensivvårds- och barnintensivvårdsverksamheten på sjukhuset, främst i Huddinge. Där kommenterades utmaningarna för intensivvårdsenheterna av sjukhusdirektör Melvin Samsom. Melvin Samsom citerades med att "vi har kontroll på allt vi gör", något som medarbetarna i artikeln inte håller med om.

- Vi jobbar kontinuerligt med att lösa de resursbrister vi har. Bristen på intensivvårdssjuksköteskor är en nationell utmaning. Vi på Karolinska har idag Sveriges största och bredaste uppdrag inom intensivvård. Jag tycker att vi har kontroll över situationen på det sättet att vi kontinuerligt analyserar, tar lärdomar av och jobbar med åtgärder för att leverera vård på ett patientsäkert sätt, säger Melvin Samsom.

- Med tanke på den artikel som nu publicerats vill jag tillägga att många medarbetare är med och tar ansvar för det rådande läget kring vårdplatser och personalbrist på sjukhuset. Detta exempelvis genom att ta extrapass och stanna kvar efter ordinarie pass. Cheferna följer utvecklingen varje dag, tar nya beslut samt sätter igång kort- och långsiktiga åtgärder för att hanterar situationen.

Som exempel på långsiktiga åtgärder anger Melvin Samsom sådant som gör Karolinska Universitetssjukhuset till en mer attraktiv arbetsplats, till exempel möjlighet till utbildning och forskning eller bättre utvecklingsmöjligheter och karriärvägar för vårdpersonalen. Åtgärder på kort sikt kan vara snabbare inskolning av nya medarbetare och fler rekryteringsaktiviteter.

Ny satsning på fler specialistutbildade sjuksköterskor

För att klara kommande uppdrag samt kunna vårda fler patienter inom det nuvarande uppdraget så satsar Karolinska Universitetssjukhuset nu ytterligare på att rekrytera och vidareutbilda fler specialistsjuksköterskor. Sjuksköterskor kommer nu att kunna utbilda sig till specialistsjuksköterskor på arbetstid. Satsningen på specialistutbildning ska ge fler patienter tillgång till rätt vård och bidra till att lösa delar av den resursbrist som Karolinska och många andra vårdgivare har.

- Den här satsningen är mycket positiv och en del av lösningen på resursproblemet. De sjuksköterskor som deltar kan arbeta deltid samtidigt som de studerar. Vi samarbetar med KI och Röda Korset som bereder plats på pågående utbildningar, berättar Markus Castegren, funktionsområdeschef inom Perioperativ Medicin och Intensivvård.