Många ställde upp för asylsökande läkare

Nyhet

Under snart ett år har ett projekt som ska hjälpa asylsökande till svensk läkarlegitimation pågått. Många på Karolinska har varit engagerade i flera moment i projektet. Bakom initiativet står professor emeritus Sten Lindahl.

Asylsökande läkare förbereds för svensk läkarlegitimation.

Kursdeltagarna lutar sig intresserat över Jonas Jenner, biträdande överläkare på Klinisk Fysiologi, som visar hur ultraljudsdiagnostik av hjärtat fungerar. Frågorna ställs på svenska, trots att de flesta har varit i Sverige mindre än ett år. De kommer från Syrien, Irak, Afghanistan, Turkiet och Ukraina och har det gemensamt att alla är medicinskt utbildade – flera av dem är specialister – och har sökt asyl under det senaste året.

Mustafa Ali Shareef, ortoped och allmänläkare från Irak var en av deltagarna.

Mustafa Ali Shareef, ortoped och allmänläkare från Irak, började gå kursen i april.

– Den är en stor möjlighet. Utan kursen hade jag suttit sysslolös på flyktingförläggningen. Jag skulle önska att alla asylsökande läkare fick samma chans, säger han.

Både svenska och kliniska moment

Utbildningen rivstartade med två månaders intensivkurs i svenska, följt av kurser i bland annat anatomi, mikrobiologi och cellbiologi. Under hösten genomfördes många kliniska moment, samtliga med hjälp av volontärer och utlånade lokaler.

– Programmet är späckat. De har verkligen blivit bombade med information, men är höggradigt motiverade, säger Flemming Larsen, kursamanuens.

Snabbspåret för asylsökande läkare är ett initiativ från tidigare forskningschefen på Karolinska Universitetssjukhuset, Sten Lindahl, som nu är pensionär. När han nåddes av nyheterna om det växande antalet flyktingar beslöt han att göra något.

Ta tillvara kompetens med yrkesanpassning

– Det är inte bra för någon att sitta sysslolös på en flyktingförläggning i flera år, säger han.

Innan asyl beviljats är vanligtvis alla dörrar stängda för utbildning och introduktion till det svenska samhället. Efter asyl krävs cirka fyra års utbildning i svenska och svensk vård innan en legitimation kan bli aktuell. Under all denna tid tappar en läkare mycket kompetens som samhället behöver, tyckte Sten Lindahl, och tog kontakt med lärosäten och myndigheter med en idé om en yrkesanpassad utbildning på ett år.

Många gånger var Sten Lindahl nära att ge upp. Det finns inga pengar och byråkratin satte käppar i hjulet. Genom Migrationsverket, länsstyrelsen, Södertörns högskola, ett läkemedelsföretag, och inte minst kontakter Stockholms sjukvård, syddes kursen till sist ihop. Sten Lindahl delar nu projektet med sin kollega John Wahren, professor emeritus.

– Jag vill verkligen tacka alla på Karolinska som hjälpt till med kursmoment i bland annat kirurgi, infektion, hematologi, kardiologi, pediatrik, obstetrik och gynekologi. Helt fantastiskt! säger Sten Lindahl.

Text: Catarina Thepper, Foto: Carin Tellström

Plan för programmet

Planen enligt initiativtagarna är att det program som nu pågår ska ta omkring ett år - det påbörjades i april 2016 - och de flesta deltagarna i gruppen planerar att göra skriflig examination i april. 

Tester i svenska språket görs via Södertörns Högskola och utifrån de krav Socialstyrelsen ställer. Det är Socialstyrelsen som granskar examina och anställningar från hemlandet. Flera av deltagarna har redan fått asyl i Sverige.

Deltagarna gör Socialstyrelsens prov för svensk läkarlegitimation. För dem som klarar provet väntar sex månaders provtjänstgöring.

En av deltagarna har fått godkänt vid provtillfälle som de hade möjlighet till i februari och har även fått Socialstyrelsens tillåtelse att göra provtjänstgöring i sex månader. Den är planerad att starta i mars på Onkologiska kliniken Karolinska Solna.

- Just nu arbetar vi på en fortsättning på programmet. Vi planerar att behålla det sammanhållna konceptet med språk och medicinsk yrkesanpassning men med stabilare förankring i våra olika myndigheter, berättar Sten Lindahl.