Karolinska Universitetssjukhuset har mottagit ”Meddelande om tillsyn och begäran om handlingar” från IVO

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset har idag den 26 januari mottagit ”Meddelande om tillsyn och begäran om handlingar” från IVO rörande patientsäkerhetsrisker på Nya Karolinska Solna i samband med uppstarten. Syftet med tillsynen är att säkerställa att vårdgivaren vidtar de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet.

Tillsynen avser Karolinskas bearbetning av de avvikelser /patientsäkerhetsrisker som har framkommit från november 2016 till dagens datum. Begärda handlingar ska vara IVO tillhanda senast den 17 februari. IVO avser vidare att genomföra en inspektion genom dialogmöte planerat till den 3 mars.

Karolinska påbörjar direkt framtagning av de handlingar och dokument som begärs samt förbereder det planerade dialogmötet.

Karolinska har under tiden sedan driftsättning arbetat intensivt med de tekniska problem som uppkommit och dessvärre varit många och svåra. Det pågår ett prioriterat arbete med patientsäkerhetsrelaterade frågor. Avvikelser och rapporter finns som underlag. Karolinskas sjukhusledning, verksamheten och tekniska experter har hela tiden fokus på att analysera och åtgärda de tekniska problemen och ser allvarligt på den uppkomna situationen.