"Jag har sjukhussveriges roligaste jobb"

Nyhet

Hur ska Karolinskas högteknologiska apparatur för radiologi, medicinsk strålningsfysik och nukleärmedicin, klinisk fysiologi och neurofysiologi samordnas och användas på bästa sätt? Det är en av de frågor Patrik Puhony, operativ chef för Bild och funktion, har på sitt bord.

– Jag är helt övertygad om att jag har sjukhussveriges roligaste jobb. Ju äldre jag blir desto viktigare är det att arbetet känns rätt i magen och hjärtat. Det gör det här på Karolinska. Det är fantastiskt att få bidra i vården med den kompetens jag har, berättar han.

Patrik Puhony är civilingenjör och började på Karolinska redan 2012 med uppdraget att upphandla den högteknologiska apparatur han nu har ansvaret för att maximera en smart, samordnad användning av. Enkelt uttryckt avbildar apparaturen på olika sätt människokroppens inre och mäter funktionen i olika organsystem. I vårdvardagen hör apparaturen hemma i Bild och funktions åtta funktionsområden som har ett tydligt ansvar för olika patientgrupper. Tre av dem – barnradiologi, thoraxradiologi och klinisk fysiologi flyttade in i de nya sjukhuslokalerna i Solna i november samtidigt med delar av barnsjukvården och hjärt-, lung- och thoraxvården.

Som operativ chef har Patrik Puhony fyra ansvarsområden – strategisk planering, vårdnära administration, kvalitet och verksamhetsutveckling och utrustning och IT. Den största delen av den personal han ansvarar för finns i den vårdnära administrationen. Där ska ett femtiotal personer arbeta på de två avdelningarna för bild och demo samt funktionsgemensam administration.

Hur får då Patrik Puhony den verklighetsbild han behöver i sitt arbete? I planeringsdialoger med respektive tema, funktion eller division samlar han till exempel in aktuella och förväntade vårdvolymer, bryter ned dem på de olika funktionsområdena, jämför behov med kapacitet och matchar slutligen scheman med den vård som ska utföras.

– Ett optimalt schema innebär att det frigörs tid för att vårda, forska och att utbilda. Varje procents förbättring betyder mycket, säger han.

Den operativa chefens roll är ny på Karolinska. För att få mer kött på benen planerar sjukhusets operativa chefer att besöka Radboud University Medical Center i Nijmegen i Nederländerna, under början av 2017. Där har Karolinskas sjukhusdirektör Melvin Samsom tidigare arbetat med att rycka upp en organisation som hade tappat fokus på kvalitet till Europatoppen när det gäller hjärtkirurgi. Sjukhuset har flera års erfarenhet av den typ av organisation som är ny för Karolinska.

– Jag tror att den resan blir värdefull. Dels får vi diskutera och ta del av det som är gemensamt för oss alla och dels får jag fördjupa mig i hur de arbetar med Bild och funktion, säger Patrik Puhony.

Text och foto: Lisa Thorsén