Chef med örat mot medarbetarna

Nyhet

Att lyssna och att kommunicera är viktigt för Maria Sahlin, omvårdnadschef för patientområde Graviditet och förlossning inom Tema Barn och Kvinnosjukvård i Solna. -Min uppgift är att få med alla, inte bara de som genast tilltalas av vårt nya arbetssätt, säger hon.

Maria Sahlin är omvårdnadschef för patientområde Graviditet och förlossning inom Tema Barn och Kvinnosjukvård i Solna. Foto: Lisa Thorsén.

Maria Sahlin är en av fyra omvårdnadschefer för patientområde Graviditet och förlossning. Som omvårdnadschef har hon samma roll som chefsbarnmorskan tidigare hade, men den är bredare.

Tillsammans med sina kollegor ansvarar hon för omvårdnaden på antenatalavdelningen dit kvinnor kommer vid komplikationer under graviditeteten, på förlossningen och på BB. Tidigare var ansvaret uppdelat på två chefsbarnmorskor som hade två biträdande chefsbarnmorskor till sin hjälp. Nu är det istället delat ledarskap som gäller. Var och en av omvårdnadscheferna har också ett specialområde. Maria Sahlin fokuserar extra på utbildning och kvalitetsarbete.

– Vi har mycket kontakt dagligen och håller på att lära känna varandra. Nu arbetar vi i hela flödet i par och ser till så att alla kan göra allt. Det är en styrka att dela ledarskapet, jag skulle inte kunna tänka mig att driva igenom den här förändringen mot tematisk vård själv, berättar Maria Sahlin.

Arbeta i hela flödet

Men att leda i förändring har hon valt. Just nu är hon mitt inne i en process där hon ska förklara och förankra den nya tematiska vården. Barnmorskorna ska inte längre vara så fast knutna till en enhet utan arbeta i hela flödet, från antenatalavdelning till förlossning och BB. Själv är hon van att arbeta på det sättet efter många år som barnmorska på andra sjukhus.

– Anledningen till att jag valde Karolinska är att jag är mycket tilltalad av det arbetssätt som vi nu inför. Det gör att väldigt många fler kan mer, och ökad kunskap leder till ökad trygghet, säger Maria Sahlin.

Rollen som omvårdnadschef är Maria Sahlins första chefsjobb. Som chef tycker hon att det är väldigt viktigt att lyssna. Det får cheferna större möjlighet till i den nya organisationen även om personalgrupperna fortfarande är stora. Just nu har hon lära känna-samtal med sina 48 medarbetare. Många ser fram emot det nya arbetssättet och några är oroliga. Det har Maria Sahlin förståelse för.

– Ibland kan det vara en styrka att inte ha varit chef så länge. Jag har mycket lätt att känna igen det mina medarbetare säger, jag ÄR barnmorska!

– Men flyget har redan lämnat marken, nu är det vi som måste ta rodret.

Först 2018 kommer förlossningsvården att flytta in i den nya sjukhusbyggnaden i Solna. Men förändringsprocessen rullar på. Under första delen av 2017 startar utbildningar för personalen i det nya arbetssättet.

Maria Sahlin är också ordförande i Stockholms Barnmorskesällskap.

– Jag är jätteödmjuk inför att det finns en viss trötthet i vårt kollegium. Det har varit ett turbulent år med nedläggning av BB Sophia och tillströmning av födande kvinnor till Karolinska. Men vi får möta varandra där vi är.

Text och foto: Lisa Thorsén