Barnmottagningen Albatross i Huddinge är invigd

Nyhet

Nu är Albatross, Sveriges största öppenvårdsmottagning för barn och ungdomar, invigd. Barnmottagningen finns på Karolinska Huddinge. På mottagningen samlas specialiserad och högspecialiserad vård i 15 enskilda barnmottagningar på den gemensamma ytan. Här samarbetar olika specialistkompetenser och närheten mellan specialisterna och vårdteamen är en stor fördel för patienterna.

Sedan början av juni har barn- och ungdomsmottagningen Albatross på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Huddinge varit igång. Men redan 2015 fanns här verksamhet i liten skala, då med mottagning för cystisk fibros och allergi. I den helt ombyggda mottagningen finns nu stora delar av öppenvården för barn och ungdomar, med totalt 15 mottagningar, samlade på en plats.

Det var många på plats under invigningen den 20 januari. Klas Ekström, patientområdeschef vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus hälsade välkommen och passade också på att tacka alla som varit med och byggt upp Albatross.

Fina vårdmiljöer

- Att erbjuda den bästa vården för barn som är allvarligt sjuka är en av vårdens viktigaste uppgifter och såhär fina och värdiga vårdmiljöer betyder mycket, sa Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd i SLL.

Tillsammans med barnen Luna och Judith stod hon för själva invigningen.

- Ska vi tillsammans förklara Albatross som invigt, sa Anna Starbrink, landstingsråd. Med ett "mm" till svar, från Luna och Judith som höll i bandet och med varma applåder invigdes Albatross med en bandklippning.

Samlad mottagning

Hela mottagningen är byggd för dagens vård och utifrån patienternas behov.

- Mottagningen är anpassad till nya arbetssätt och att vi kan ge alltmer vård inom öppenvård och dagvård, med vårdprofessionen samlad runt patienten. Här kan vårdpersonalen jobba i team för att ge den bästa vården till patienter som ofta är delaktiga i vården, förklarade Svante Norgren, chef för Tema och Kvinnosjukvård.

De samlade mottagningsverksamheterna gör att många specialistkompetenser finns till hands och kan samarbeta lättare. På Albatross finns också sju dagvårdsplatser. På så sätt kan fler barn få behandlingar under hela dagen utan att behöva stanna kvar på sjukhus över natten.

En av många behandlingar som kan ges på mottagningen är behandling med lustgas. Behandlingen kan ges när barn är stickrädda, redan från 2-3 års ålder. Barn ska inte behöva vara rädda. Lustgas fungerar bra och kommer snabbt in i och ut ur kroppen.
En av mottagningarna på Albatross är mottagningen för patienter med Cystisk fibros. Sjuksköterskorna Annika Lundberg och Ulrika Skogeland visar hur intravenös egenvårdsbehandling i hemmet går till för CF-patienter. Behandlingen ger patienterna större flexibilitet i vardagen och sker i nära samverkan med vårdteamen på mottagningen.
Inom versamheten pågår över 100 forskningsprojekt. Ett av de handlar om att testa hur patienter med hjälp av en app kan justera behandling av astma. Kort beskrivet går det till så att man blåser i en spirometer, när appen är igång. Appen läser värdet och man får även svara på en del frågor. Innehållet i appen är individanpassat. Björn Nordlund, omvårdnadsansvarig, FoU, visar hur det går till.

Konst att drömma sig bort i

Mottagningsmiljön är utsmyckad med vacker konst och många av verken på mottagningen är signerade konstnären Christoffer Paues, som har skapat konst för den miljö den nu finns i.

- Konstverken fångar en poetisk äventyrlig resa, med fantasilandskap att kunna drömma sig bort i, där varje mottagningsdel har sin egen värld, säger Christoffer Paues.
Svante Norgren, temachef Barn och Kvinnnosjukdomar, sa under invigningen att det här ska bli Sveriges bästa mottagning inte bara den största. Här tillsammans med Paul Lindquist, t v, på Locum.

Text: Susanne Bergqvist, Foto: Carin Tellström

Barnmottagningen Albatross

  • På mottagningen samlas specialiserad och högspecialiserad öppenvård på en gemensam yta.
  • Finns på K56, Karolinska Huddinge.
  • Här finns 15 enskilda barnmottagningar, 31 mottagningsrum, 7 dagvårdsplatser.
  • Mottagningen beräknas få minst 35 000 besök per år och har 160 medarbetare.
  • Ett hundratal forskningsprojekt och 40 utbildningsplatser per termin ingår i verksamheten.
  • Total golvyta: 3816 kvm
  • Albatross är Sveriges största öppenvårdsmottagning
  • Mottagningen ingår i Tema Barn och Kvinnosjukvård och är en del av Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
  • 4 148 besök av utomläns- och utlandspatienter (akutmottagning inkluderad)