Egen provhantering ger känslan av kontroll

Nyhet

När Lena Klaesson behöver ta sina prover för sin reumatoid artrit tar hon fram mobilen, loggar in på 1177 Vårdguiden och lägger sin egen provtagningsremiss. Tjänsten "Patientens egen provhantering" på reumatologen vid Karolinska Universitetssjukhuset gör det möjligt. – Jag känner mig starkare, mer delaktig och oroar mig mindre än jag gjorde tidigare, säger hon.

För patienter med artitsjukdom finns sedan i somras en webbtjänst som underlättar hanteringen av både remisser och provsvar. Lena Klaesson är en av de första som blev tilldelad den nya tjänsten.

– Jag behöver ta prover var tredje månad och när det är dags lägger jag en egen provtagningsremiss en dag som passar mig, säger hon.

Hon når "Patientens egen provhantering", PEP, genom 1177 Vårdguidens webbtjänst och brukar göra beställningen av sina egna prover genom mobilen. Än så länge är PEP tillgängligt för patienter som har någon av de vanligaste artritsjukdomarna och får en av de vanligaste medicinerna.

Lena Klaesson diagnostiserades med reumatoid artrit, RA, 2008.

Lena Klaesson når "Patientens egen provhantering", PEP, genom 1177 och beställer ofta prover i mobilen.

– Det började med att jag fick ont i mitt lillfinger. Först var jag var ganska obrydd, men min man tyckte att jag skulle gå till Vårdcentralen, säger hon.

Under den här tiden jobbade hon som maskinoperatör och det blev en hel del lyft.

– Det var tungt att slita och släpa och man blir ju trött av sjukdomen också, säger Lena Klaesson.

Vid besöket på Vårdcentralen misstänkte läkaren RA och prover togs. Hon ordinerades smärtstillande läkemedel, men de hjälpte inte. Efter ett flertal besök på Vårdcentralen fick hon slutligen en remiss till en reumatolog.

– När jag fick diagnosen RA blev jag först chockad och ledsen, säger hon.

När hon väl fått remissen behövde hon bara vänta en kort tid på specialisthjälp och sedan dess har hon fått bra hjälp. Sjukdomen påverkar i dag inte bara fingerleden utan också händerna och fötterna men i dag får hon även biologiska läkemedel.

– Nu är jag en lycklig patient med den bästa medicinen, säger hon.

Gör val i webbtjänst

Efter att Lena Klaesson har lagt sin remiss via 1177 kan hon välja mellan ett 90-tal provtagningssenheter och gå och lämna sina prover. Just nu är Karolinska universitetslaboratorierna samt Aleris Medilab anslutna till PEP. De patienter som använder tjänsten har aktiverat sina inställningar i 1177 som gör att de får ett sms eller mejl när proverna är klara. Då loggar man in på 1177 och får svaret på proverna.

– Det gör att jag inte oroar mig lika mycket inför ett läkarbesök. Jag behöver inte sitta och fundera på mina provsvar innan. Nu kan jag koncentrera mig på att ställa andra frågor till min läkare, säger hon.

Lena Klaesson känner också att hon avlastar mottagningen som slipper skicka ut remisser per post eller svara i telefon i samma utsträckning.

Hjälper andra patienter

I dag är hon inte kvar som maskinoperatör utan jobbar bland annat som patientkonsult och hjälper nya patienter vid Reumatologiska kliniken att komma igång med PEP. Lena Klaesson var även med som patient i utformningen av pilotprojektet till PEP som drog igång redan för drygt tre år sedan vid reumatologen i Huddinge.

– För mig finns det bara fördelar. Jag som patient får en helt annan förståelse för min sjukdom, jag känner mig starkare i mig själv och är delaktig i behandlingen. RA är en kronisk sjukdom som är nog så eländig ändå, säger hon.

Hittills utnyttjas webbtjänsten av runt 40 patienter vid reumatologmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Tillsammans med samarbetspartnern Centrum för reumatologi, är drygt 100 reumatiker redan inne i systemet. Man gör alltid en prövning först för att vara säker på att patienten kan hantera PEP.

Lena Klaesson efterfrågar dock en förbättring i systemet.

– Jag skulle önska att det var lättare att kommunicera med mottagningen, till exempel via mejl eller meddelanden. Det skulle också kunna ta bort en del telefonsamtal och besök, säger hon.

Efterfrågan från patienter

Susanne Petersson är universitetssjuksköterska på Reumatologen och säger att tjänsten möter en efterfrågan hos patienter av egen provhantering.

Att PEP infördes från första början berodde delvis på att fanns en efterfrågan från just patienterna. Det menar Susanne Pettersson, universitetssjuksköterska på reumatologen i Solna.

– De vill ofta vara mer delaktiga i vården och nu har våra e-hälsotjänster gjort detta möjligt. Det som är unikt här är att patienten själv kan lägga sin remiss. Men man kan inte välja vilka prover som helst utan blir tilldelad ett provtagningspaket, säger hon.

Än så länge finns inga siffror på hur stor ekonomisk besparing som tjänsten innebär för sjukvården.

– Men under 2017 genomförs en hälsoekonomisk utvärdering. Då ska också den nya PEP-tjänsten utvärderas utifrån ett patientperspektiv, säger Susanne Pettersson.

Fler verksamheter

Therese Sjöberg är projektledare och specialistsjuksköterska på Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon fångar upp behov som finns på olika kliniker och ser om de kan matchas med lösningar som redan används på annat håll inom vården, men också gentemot företag som kan ta fram nya lösningar.

När hon var på besök hos barnonkologen förra sommaren för att skapa sig en bild av de behov som fanns där såg hon en uppenbar matchning.

– Jag hittade ett område som är kopplat till en underhållningsbehandling för barn med cancerformen akut lymfatisk leukemi, ALL, säger hon.

Barn med ALL får cytostatikatabletter de sista 1,5 åren av behandlingen. Tabletterna brukar ges varje kväll, men för att barnen ska få korrekt dos tas prover regelbundet.

– Det tar en överläkare en dag i veckan att sitta och ringa runt till föräldrar och meddela provsvaren och dosen. För föräldrarna innebär det att de måste passa telefontider, säger hon.

Therese Sjöberg, specialistsjuksköterska, undersöker om metoden kan matcha behov i vården i fler verksamheter.

Therese Sjöberg började kolla runt om det fanns några lösningar på gång för att minska den administrativa bördan och kom att tänka på PEP, som då ännu var ett pilotprojekt. Kanske skulle det vara en bra lösning?

– I stället för att få provsvaren på telefon insåg jag att föräldrarna själva skulle kunna logga in och se svaren och den nya dosen på "mina vårdkontakter" på 1177, säger hon.

Barnonkologen gör just nu hälsoekonomiska beräkningar på vad man kan vinna på att bli av med dagens onödiga arbetsprocess och målet är att de ska komma igång med PEP innan året är slut.

Ett flertal kliniker håller på att se över hur de kan använda webbtjänsten för sina patienter.

– I slutet av nästa år hoppas jag att det ska finnas en plan för hur andra ska kunna föra in PEP i sin verksamhet, säger Therese Sjöberg.

Text: Maja Lundbäck, Foto: Oscar Segerström och Mia Orling

Film om Patientens egen provhantering