Studie om att förhindra canceråterfall

Nyhet

Kan världens mest beprövade läkemedel förhindra återfall i kolorektalcancer? Anna Martling leder studien som ska undersöka om det stämmer.

Bakom ALASCCA-studien står Sabine Süllow Barin, studiekoordinator, Anna Martling, forskningsledare, Hanna Rosén och Madelene Ahlberg, forskningssjuksköterskor. Foto: Anders Norderman

I ALASCCA-studien testas om en tablett innehållande acetylsalicylsyra (aspirin eller magnecyl) räcker för att minska risken för återfall i tjock- och ändtarmscancer. Studien, som startade i våras, leds från Karolinska och omfattar 21 sjukhus i Sverige samt ett sjukhus i Danmark och ett i Norge.

– Det har hänt jättemycket inom kolorektalcancerfältet de senaste åren. Vi har blivit bra på att ta bort tumörer och förhindra lokala återfall där tumörer har suttit. Problemet är att många drabbas av dottertumörer i andra organ, vilka är svåra att bota, säger Anna Martling, professor i kirurgi och överläkare vid Gastrocentrum.

Idén till studien

Dottertumörerna utvecklas ofta till kronisk sjukdom som idag behandlas med cellgifter. Idén till ALASCCA-studien kommer från upptäckter som gjorts i studier på bland annat patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. Där har man kunnat se att patienter med kolorektalcancer som äter acetylsalicylsyra (ASA) har en minskad risk att återinsjukna i cancern. Effekten har i två studier visat sig främst gälla patienter med en särskild genetisk mutation i tumören, kallad PIK3CA. 

Den genetiska mutationen PIK3CA ger ökad inflammation i tarmen vilket kan bidra till cancerutveckling. ASA förhindrar inflammation.

– Studierna visade att patienter med mutationen har 80-90 procents mindre risk att återinsjukna i kolorektalcancer om de får läkemedel med ASA. Men det har vi sett genom studier som har varit utformade för andra ändamål, så man ska vara försiktig med att dra för stora slutsatser. I ALASCCA-studien ska vi undersöka om det stämmer. 

Totalt kommer 3 900 patienter med kolorektalcancer att screenas för att se om de har mutationen i sin tumör, vilket ungefär 20-30 procent beräknas ha. Av dem kommer hälften att få ASA och hälften placebo.

– Det skulle vara helt fantastiskt om vår teori visade sig stämma. Då har vi en extremt effektiv och billig behandling att erbjuda dessa patienter. Acetylsalicylsyra är världens mest beprövade läkemedel. Det har få biverkningar i de doser vi ger och en årsförbrukning kostar 268 kronor.

Patienter följs i tre år

Inkluderingen av patienter i studien har startat och kommer att pågå i två år. Patienterna kommer att följas under tre år och resultaten kommer att presenteras om fem år.

– Vi skulle såklart kunna behandla alla med aspirin. Men om vår teori stämmer kommer 70 procent av patienterna, de utan mutation, inte att få någon effekt av ASA. Men vår förhoppning är att det här ska kunna rädda 300–400 liv per år, säger Anna Martling.

Text: Linn Almerud

Fakta om ALASSCA

  • ALASCCA står för Adjuvant Låg dos ASA vid Colorektal Cancer.
  • Det är den första randomiserade, placebokontrollerade studien av behandling med acetylsalicylsyra hos patienter med tjock- och ändtarmscancer.
  • Cirka 6 000 personer insjuknar varje år i cancersjukdomen och dödligheten är 50 procent.