Stort grattis till årets pristagare av Karolinapriset!

Nyhet

Karolinapriset delas ut till medarbetare på Karolinska Universitetssjukhuset för föredömliga insatser i arbetet. Priset delas ut i flera olika kategorier och det är kolleger som nominerar till priset.

Karolinapriset är Karolinska Universitetssjukhusets årliga pris för att uppmärksamma medarbetares föredömliga insatser i arbetet. Det är kollegerna som nominerar till priset. Priset kan gå både till en enskild medarbetare eller ett arbetslag.

Alla pristagare med motiveringar

Karolinapriset 2015 delades ut till Karolinapristagarna den 21 maj under festliga former.

De olika priskategorierna är: föredömlig utbildning/handledning, föredömligt flödes- och kvalitetsarbete, föredömligt ledarskap, föredömligt sätt att praktiskt tillämpa Karolinskas patientfokus; Patienten alltid först och föredömlig klinisk forskningsinsats och föredömligt medarbetarskap. Priset föredömligt medarbetarskap delas ut med ett pris per division och ett för centrala staber. Pristagarna i följande kategorier är:

Karolinapriset för Föredömligt sätt att praktiskt tillämpa Karolinskas patientfokus "patienten alltid först":

 • Piccline teamet A16B

Motivering:

Piccline-teamet förbättrar patientsäkerheten, minskar patientlidande och bidrar på ett föredömligt sätt till att praktiskt tillämpa Karolinskas patientfokus "patienten alltid först".

Det dagliga arbetet med infusioner och provtagning underlättas och ger mer tid över för omvårdnad. Teamet uppvisar kreativt nytänkande och bidrar på ett påtagligt sätt till omvårdnadsutvecklingen.

Karolinapriset för Föredömlig utbildnings-/handledarinsats:

 • Eva-Maria Wallin, utbildningsledare, CIVA Solna

Motivering: Ända sedan 1970-talet har Eva-Maria Wallin förgyllt intensivvården på Karolinska. CIVA är en studenttät arbetsplats som år efter år uppvisar höga siffror avseende studentnöjdhet. En stor del av detta är Eva-Marias förtjänst.

Utöver studentansvaret är Eva-Maria Wallin också ansvarig för fortbildning för anställda. Med pedagogisk begåvning, ett exceptionellt eget kunnande och en ännu större egen erfarenhet har Eva-Maria Wallin hjälpt andra fram till kompetens och trygghet i arbetsuppgifterna och i yrkesrollen. Hon har för många varit den allra viktigaste förebilden.

Karolinapriset för Föredömligt ledarskap:

 • Marie André, Akutdivisionen, Fysioterapikliniken

Motivering: Marie André är en modern ledare som tar stort ansvar och som ställer höga krav på sig själv och på medarbetare, men även på de verksamheter hon befinner sig i.

Marie André lyckas kombinera ett starkt, tydligt och målinriktat ledarskap med ett stort hjärta - där värme, lyhördhet och tilltro till den enskilda människans inneboende potential alltid känns närvarande.

Att mötas av Marie Andrés ledarskap får medarbetare att växa i sin yrkesroll, känna glädje i arbetet och en tilltro och optimism inför framtiden i nya Karolinska.

Karolinapriset för Föredömlig klinisk forskning:

 • Anna-Karin Welmer, fysioterapeut, Neuro, Solna

Motivering: Anna-Karin Welmer driver med kraft, målmedvetenhet och hög kvalitet forskning kring viktiga frågor runt samband mellan åldrande, fysisk aktivitet och skaderisk – frågor av stor relevans för vår åldrande befolkning!

Karolinapriset för Fördömligt flödes- och kvalitetsarbete:

 • ERP-teamet. Teammedlemmar från Gastrocentrum - sluten- och öppenvård, IMA/K44, AnOpIVA, fysioterapi, dietist och ekonomistaben under ledning av Mats Lindblad, Gastrocentrum

Motivering: ERP-teamet är ett utmärkt exempel på ett multiprofessionellt och multidisciplinärt teamarbete som startats av professionen i verksamheten och som även involverar patienter.

Komplikationerna har sjunkit betydligt, samtidigt som vårdtiden på såväl vårdavdelning som IVA har mer än halverats för patienter som genomgår esofagusresektioner.

ERP-teamet har lyckats med det som är kärnan i den värdebaserade modell vi nu inför på Karolinska - att genom att tydligt involvera patienten kunna förbättra patientutfallen till samma eller lägre resursanvändning.

Karolinapriset för föredömligt medarbetarskap:

 • Föredömligt medarbetarskap – Huvuddivisionen går till: Madeleine Fagernäs, undersköterska på NIVA på Neurokirurgiska kliniken i Solna
 • Föredömligt medarbetarskap – Karolinska Universitetslaboratoriet: Ewa-Lena Törnqvist, Biomedicinsk analytiker, LNP, Laboratoriet Närvård och Preanalys
 • Föredömligt medarbetarskap – Astrid Lindgrens Barnsjukhus: Anna Brydling, utbildningssjuksköterska på avdelning Q 83 inom Barnkirurgin
 • Föredömligt medarbetarskap – Akutdivisionen: Carina Hultgren, Undersköterska på uppvakningsavdelningen, AnOpIVA, Huddinge
 • Föredömligt medarbetarskap – Medicin Kirurgi 1: Peter Borch-Johnsen, chefsjuksköterska, och Charlotte Höög, överläkare, Sektionen för endoskopi
 • Föredömligt medarbetarskap – Medicin Kirurgi 2: Ingalill Engstad Ryding, Sjuksköterska, Infektionskliniken
 • Föredömligt medarbetarskap – Onkologi Thorax: Erica Ottenblad, Hjärttransplantationskoordinator, Hjärtkliniken
 • Föredömligt medarbetarskap – Centrala Staber: Petra Sjögren, HR konsult, Akutdivisionen

 

Här passar sjukhusdirektör Melvin Samsom på att ta en gruppbild med alla pristagare strax efter prisutdelningen som var fylld med fina motiveringar och varma applåder. Foto: Anna Larsson