De första stegen

Nyhet

ERAS är en metod för att påskynda tillfrisknande och minska risken för komplikationer efter en operation. Redan dagen efter ska patienten upp och gå. På Karolinska är man först i Sverige med ERAS för patienter som opererats för matstrupscancer.

Jan Olof Erling får hjälp att gå dagen efter operation. Han kommer att göra fler och längre promenader, varvat med upprätt sittande i sängen. Dag sex ska han helst gå i trappa. – Det är fantastiskt att patienterna kan gå så tidigt, säger Mats Johansson, fysioterapeut, t h i bild. Foto: Ingela Wåhlstrand

Två fysioterapeuter hjälper Jan Olof Ehrling och håller honom under armarna. Bakom är en undersköterska beredd med en stol, medan en sjuksköterska lyfter upp thoraxdränet och kollar droppslangarna, som lyfts över på en specialdroppställning. Nu ska han gå. Inför detta har han förberetts med halksockor av avdelningens sjuksköterska. Målet är femtio meter, en stor prestation för någon som legat sex timmar på operationsbordet dagen innan.

Charlotte von Blixen Finecke, sjuksköterska på IMA, minns sina första tankar när hon hörde talas om ERAS.

– Att de här patienterna skulle upp och gå första dagen efter en så stor och omfattande operation... nej, hur ska det gå, tänkte jag. Det var först när jag såg det själv som jag kunde tro på det.

Minska komplikationer

Hon var med i den tvärprofessionella grupp från Karolinska som besökte Royal Surrey County Hospital i Guildford för att lära sig metodiken. De siffror sjukhuset kunde visa var imponerande.

– De här patienterna går igenom omfattande kirurgi och komplikationer är vanliga. Men på Guildford hade de sänkt andelen komplikationer från 70 till 25 procent. Antalet vårddagar efter operationen hade också sjunkit från 17 dagar till 8, berättar matstrupskirurgen Mats Lindblad.

På Karolinska praktiseras redan ERAS inom kolorektalkirurgi. Det var en dansk kolorektalkirurg, Henrik Kehlet, som uppfann konceptet.

Mobiliseringen börjar redan på post-op där patienterna placeras i en specialsäng med huvudänden i fyrtiofem grader. Träningen inleds med fyra timmars sittande då huvudänden höjts till nittio grader.

– Sedan är steget till att börja gå dagen efter faktiskt inte så långt. Jag tror ERAS är särskilt bra för våra patienter som får ned mindre slem och vätska i lungorna, den övre magmunnen är ju bortopererad. Risken för lunginflammation minskar, berättar Mats Lindblad.

Sedan i april är alla patienter som godkänns för operation av matstrupen också med i ERAS. Hittills visar utvärderingarna att de skrivs ut tidigare, får färre komplikationer, och klarar komplikationer bättre.

– Vi märker att patienterna är i mycket bättre skick när de kommer hit till avdelningen, säger Emma Granlund-Hjelm, ställföreträdande chefssjuksköterska på K72.

Nya rutiner

Gruppen som gjorde studiebesöket i Guildford tog med sig en checklista för ERAS hem. Sedan skapades arbetsgrupper för att göra en egen checklista för Karolinska vilket innebar ändrade rutiner på mottagningen, anestesin, operation, IMA, Post- op och vårdavdelningen.

För att ERAS ska fungera krävs en pigg och vaken patient. Fastan inför operationen ersätts av kolhydratrika blandningar. Anestesin har ändrat sina rutiner så att så lite lugnande och smärtstillande ges innan operation. Istället får de kortverkande morfin vid operation och smärtlindras med epidural efteråt.

– Mottagningarnas roll är oerhört viktig. De förbereder patienterna för att ta ett mentalt kliv från "jag är svårt sjuk" till "jag ska klara det här och komma hem tidigare.