Neopodden

Neopodden är inspelade samtal där föräldrar, tidigare patienter, forskare och vårdpersonal deltar.

Att jobba med neonatalvård

Avsnitt 2: Bland känslor och medicinteknik - en vanlig dag på neonatalavdelningen

Följ specialistsjuksköterskan Veronica Hansson under en vanlig eftermiddag på neonatalavdelningen vid Nya Karolinska sjukhuset i Solna.

Reporter: David Grossman, journalist

Avsnittet släpptes den 11 april 2018

Lyssna på Neopoddens andra avsnitt här

Avsnitt 3: Från barnsal till föräldramedverkan - neonatalvårdens utveckling

Hur såg man på nyfödda barn för tjugo år sedan jämfört med idag, och hur ser utvecklingstrenderna i neonatalvården ut framöver?

Programledare: David Grossman, journalist

Gäster: Siri Lilliesköld, Specialistsjuksköterska och omvårdnadsansvarig för Patientområde Sjuka nyfödda barn på Karolinska universitetssjukhuset Kajsa Bohlin, Överläkare och patientflödeschef för Patientflöde neonatalvård på Karolinska universitetssjukhuset

Avsnittet släpptes den 11 april 2018

Lyssna på Neopoddens tredje avsnitt här

Avsnitt 6: Vi flyger mellan sjukhusen - om att transportera nyfödda barn i behov av intensivvård

Karolinska universitetssjukhusets neonatala transportservice neoPETS flyttar nyfödda barn i behov av intensivvård mellan sjukhus. Hur går det till när nyfödda barn transporteras i ambulansflyg och vad behöver man tänka på vid förflyttning av mycket sjuka barn?

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Gäster: Åsa Östberg, specialistsjuksköterska och Ingela Edqvist, omvårdnadschef. Båda arbetar i Karolinska universitetssjukhusets neonatala transportteam.

Avsnittet släpptes den 9 maj 2018

Lyssna på Neopoddens sjätte avsnitt här

Avsnitt 11: "Som ett eget litet hemmaneo" - om att arbeta med neonatal hemsjukvård

Anneli Persson kör hem till hundratals nya familjer varje år. Hon arbetar på Karolinska universitetssjukhusets neonatala hemsjukvårdsenhet där hon bland annat hjälper sjuka och för tidigt födda spädbarn att lära sig äta själva. Vad händer vid ett hembesök och varför har Anneli världens bästa jobb? Det får du reda på i det elfte avsnittet av Neopodden.

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Avsnittet släpptes den 21 januari 2019

Lyssna på Neopoddens elfte avsnitt här

Avsnitt 13: Ny på neo - om att arbeta med neonatal intensivvård

Sjuksköterskan Sofia och undersköterskan Martin pratar med barnmorskan Milla om sina erfarenheter och minnen av att arbeta med neonatal intensivvård och att vara nybörjare på jobbet. Alla tre arbetar på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska Gäster: Sofia Sundberg och Martin Bungner

Avsnittet släpptes den 11 mars 2019.

Lyssna på Neopoddens trettonde avsnitt här

Avsnitt 36: Så gör vi jobbet tryggare för nyanställda - om mentorskap på neonatalavdelningen

På neonatalavdelningen i Huddinge pågår just nu ett mentorsprojekt. Tanken är att nyanställda sjuksköterskor ska få extra stöd och handledning av en mer erfaren kollega under det första året i neonatalvården.

Anja Lundström, projektledare för mentorsprojektet berättar mer i Neopodden #36.

Avsnitt 42: Neonatalvården växer med Stockholmsregionen - Så kan du utveckla och utvecklas i neonatalvården

Jessica Schiött, specialistsjuksköterska och verksamhetschef för neonatalvården berättar om sin egen utvecklingsresa inom neonatalvården, och om hur det är att arbeta med sjuka nyfödda barn.

Lyssna på Neopodden avsnitt 42 här

Avsnitt 43 - Född och uppväxt på neo – från neobarn till laktationskonsult

Sofie Lindblad kom till neo som nyfödd – och är kvar fortfarande! Flera i familjen har jobbat på neo och Sofie började själv med att tvätta kuvöser på sommarloven redan under skoltiden. Nu jobbar hon som biträdande universitetssjuksköterska på neonatalmottagningen i Danderyd. Sofie brinner för att utveckla amnings- och nutritionsvården på Karolinska. I Neopodden berättar hon om hur det är att jobba på neo i Danderyd och varför hon älskar att jobba med neonatalvård.

Lyssna på Neopodden #43 här

Avsnitt 44 - Från Barnmorskedrömmar till barnrättsombud - om att jobba på neo i Huddinge

Lina Norberg Larsson jobbade på krogen, men efter två förlossningar bestämde hon sig för att hon ville göra förlossningsvården bättre. På vägen upptäckte hon neonatalvården och fastnade för den familjecentrerade vården. Lina är biträdande universitetssjuksköterska och arbetar med att utveckla familjecentrerad utvecklingsstödjande vård och barnrätt på neo. I Neopodden berättar hon hur det är att jobba på Neo i Huddinge och varför hon har valt en karriär inom neonatalvården.

Lyssna på Neopodden #44 här

Avsnitt 45 - ”Jag har aldrig kommit på någonting som skulle vara lika roligt”

Stina Jansson har jobbat med neonatal intensivvård i 32 år. Tillsammans med kollegan Li Hellenäs jobbar hon på neonatalavdelningen på Karolinska i Solna där de tillsammans arbetar med patientsäkerhetsutveckling. I Neopooden berättar de om patientsäkerhetsarbetet och om hur det är att jobba på en neonatal intensivvårdsavdelning.

Lyssna på Neopodden #45 här

Sjukdomar och diagnoser på Neo

Avsnitt 24: Diagnoser på Neo del 1: Vad innebär nyföddhetsgulsot?

I en serie avsnitt framöver kommer våra barnläkare att förklara sjukdomar och diagnoser som är vanligt förekommande i neonatalvåren. Först ut är neonatologen Agnes Linnér som berättar om diagnosen Nyföddhetsgulsot. Vad är det för skillnad på nyföddhetsgulsot och leversjukdomen hepatit som också brukar kallas gulsot? Varför är det farligt med höga nivåer av bilirubin? Vad är immunisering och vad är blodbyte? Hur kan nyföddhetsgulsot förebyggas? Dessa frågor och många fler blir besvarade i Neopoddens 24:e avsnitt.

Programledare: Milla Belkacem

Gäst: Agnes Linnér

Lyssna på Neopoddens 24:e avsnitt här

Avsnitt 25: Diagnoser på Neo del 2: Låga och höga blodsockervärden

En vanligt förekommande diagnos i neonalavården är lågt blodsocker (hypoglykemi). Andra barn får höga blodsockernivåer (Hyperglykemi). Läkaren Agnes Linnér reder ut begreppen och förklarar vad som kan hända med blodsockernivåerna när barnets ämnesomsättning och näringstillförsel plötsligt ska ställas om till livet utanför livmodern.

Gäst: Agnes Linnér, barnläkare och neonatolog
Programledare: Milla Belkacem, leg. barnmorska

Lyssna på Neopoddens 25:e avsnitt här

Avsnitt 26: Coronaspecial

Överläkaren Lars Navér som är verksamhetschef för Neonatalvården vid Karolinska universitetssjukhuset, svarar på våra frågor om hur pandemin av covid-19 påverkar neonatalvården på Karolinska. Hur kan sjuka nyfödda och prematurfödda barn komma att påverkas av virusutbrottet och eventuell infektion? Kan föräldrar på neo fortfarande vara tillsammans med sina barn när de har symtom på infektion i luftvägarna? Kan mammor fortfarande amma? Dessa och många fler frågor får sina svar i Neopoddens 26:e avsnitt.

Programledare: Milla Belkacem, Leg. barnmorska
Gäst: Lars Naver, Överläkare och verksamhetschef för neonatalvården på Karolinska universitetssjukhuset

Avsnittet släpptes den 2 april 2020.

Lyssna på Neopoddens coronaspecial

Avsnitt 27: Diagnoser på Neo del 3: Infektioner

En del barn i neonatalvården drabbas av infektioner. Barnläkaren Viveca Yao Norberg forskar om infektioner i neonatalvården. I Neopoddens 27:e avsnitt berättar hon bland annat om hur infektioner kan förebyggas och om hur man kan se att ett nyfött barn har en infektion.

Programledare: Milla Belkacem

Avsnittet släpptes den 17 april 2020.

Lyssna på Neopoddens 27:e avsnitt här

Avsnitt 31: Vad innebär bronkopulmonell dysplasi?

Bronkopulmonell dysplasi innebär att lungorna är omogna vid födseln och att de sedan växer sämre med enklare struktur. Vad innebär det för ett litet barn att ha nedsatt lungfunktion och hur påverkas barnet på längre sikt? Malin Kjellberg, neonatolog och lungforskare förklarar.

Avsnittet publicerades den 27 november 2020,

Lyssna på Neopoddens 31:a avsnitt här

Avsnitt 32: När fosterförbindelsen "duktus arteriosus" står öppen

När barn föds sker många omställningar av kroppens funktioner. En av omställningarna innebär att blodet ska hämta syre från lungorna istället för moderkakan.

Under fostertiden tar blodet genvägar förbi lungorna, och hos en del barn sluts inte dessa genvägar som de ska i födelseögonblicket.

Vår nyföddhetsläkare Anna Gudmundsdottir forskar om nyföddas blodcirkulation. I neopodden #32 berättar hon mer om vad kvardröjande fostercirkulation kan innebära och vilken behandling barnet kan få för att genvägarna i blodkärlen ska slutas.

Avsnittet publicerades den 18 december 2020.

Lyssna på Neopodden # 32 här

Avsnitt 33: Omställningen till ett liv utanför livmodern

I samband med förlossningen måste det nyfödda barnet genomgå en stor omställning till livet utanför livmodern. Oftast klarar barnet detta självständigt, men vart tionde barn behöver lite stöd från neonatalvården för att alla nya funktioner ska komma igång ordentligt. Nyföddhetsläkaren Kajsa Kaijser förklarar vad som ska hända och varför det ibland tar lite tid innan allt fungerar.

Avsnittet publicerades den 12 januari 2021

Lyssna på Neopodden avsnitt 33

Avsnitt 34: Syrebrist och kylbehandling

En del barn drabbas av syrebrist under graviditet och förlossning. För att skydda hjärnvävnaden från svullnad kan man ibland ge barnet en kylbehandling som hjälper det att hålla en lägre kroppstemperatur än normalt. Nyföddhetsläkaren Mikael Finder forskar kring syrebrist hos nyfödda och berättar i Neopoddens 34:e avsnitt om hur ett barn som har fått syrebrist kan behandlas.

Avsnittet publicerades den 5 februari 2021

Lyssna på Neopodden #34 här

Avsnitt 40: Tarmsjukdomar i neonatalvården

– om Nekrotiserande tarminflammation (NEC), tarmvred (volvulus), spontan tarmperforation (SIP) och stillastående tarm.
 
Barnläkaren Kajsa Kaijser reder ut begreppen och förklarar vad tillstånden innebär.

Lyssna på Neopodden avsnitt 40 här

Känslor och familjerelationer

Avsnitt 1: Stark eller svag? - att bli pappa på neonatalavdelningen

Hur tar man sig igenom den krisreaktion som många föräldrar upplever när ett barn föds mycket för tidigt, och vilket stöd behöver man som pappa i neonatalvården?

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Gäster: Karl Rombo, prematurförälder och vice ordförande för Svenska Prematurförbundet Olga Bebenek och Sandra Land, specialistsjuksköterskor i neonatal omvårdnad som nyligen skrivit en magisteruppsats om pappors behov av stöd för att delta i barnets omvårdnad på neonatalavdelningen.

Avsnittet släpptes den 11 april 2018

Lyssna på Neopoddens första avsnitt här

Avsnitt 2: Bland känslor och medicinteknik - en vanlig dag på neonatalavdelningen

Följ specialistsjuksköterskan Veronica Hansson under en vanlig eftermiddag på neonatalavdelningen vid Nya Karolinska sjukhuset i Solna.

Reporter: David Grossman, journalist

Avsnittet släpptes den 11 april 2018

Lyssna på Neopoddens andra avsnitt här

Avsnitt 9: Sorgereaktioner, krishantering och kuratorsstöd i neonatalvården

I Neopoddens nionde avsnitt delar tvillingföräldrarna Erika och Magnus med sig av sina känslomässiga erfarenheter av att få barn i graviditetsvecka 25. Vi möter även Kuratorn Jessica som dagligen träffar familjer i kris. Hur kan man klara av att hantera de starka känslor och situationer som uppstår när oron för barnens hälsa och utveckling dominerar tillvaron? Hur står man ut med varandra som föräldrar, och hur kan närstående och andra i omgivningen bäst ge stöd till den nya familjen?

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Avsnittet släpptes den 26 oktober 2018

Lyssna på Neopoddens nionde avsnitt här

Avsnitt 16: När känslorna stormar – hur vi hanterade den nya livssituationen under och efter neonatalvården

Caroline Svanemar och Cecilia Alstermark är båda föräldrar till för tidigt födda barn som har vårdats i neonatalvården. Nu har blivit barnen lite äldre och Caroline och Cecilia gästar Neopodden för att berätta hur de hanterade alla de starka känslor som är förknippade med den första tiden i deras barns liv.

Programledare: Milla Belkacem

Avsnittet släpptes den 20 maj 2019.

Lyssna på Neopoddens sextonde avsnitt här

Avsnitt 19: Barn hemma och barn på neo - om syskon i neonatalvården

Hur fixar man vardagen med ett barn hemma samtidigt som man har ett barn på sjukhus? Föräldrarna Ida Asterot och Emma Sandelius berättar om sina erfarenheter av att försöka räcka till för flera barn under en krävande tid i neonatalvården.

Programledare: Milla Belkacem

Avsnittet släpptes den 20 november 2019

Lyssna på Neopoddens nittonde avsnitt här

Avsnitt 29: ”När livet inte blev som vi hade drömt om och förberett oss för” – ett samtal med sjukhusprästen

I årtusenden har religiösa företrädare sökt svaren på livets stora frågor. Många söker sig därför till sjukhuskyrkan för att få stöd i att finna svaren på svåra livsfrågor när livet tar en hastig vändning. I Neopoddens 29:e avsnitt samtalar Sjukhusprästen Ritva N Olsson med barnmorskan Milla Belkacem om andliga behov i neonatalvården.

I krissituationer kan trygghet och tillit till omvärlden och börja svikta, men ändå vill de flesta inte ge upp hoppet. Hur kan man då tänka för att återvinna tryggheten? Och på vilka sätt erbjuder sjukhuskyrkan stöd till neonatalföräldrar? Varför är det viktigt för många att markera viktiga händelser med ceremonier och passageriter, och hur kan sjukvårdens personal stötta närstående på ett andligt plan?

Programledare: Milla Belkacem, Leg. barnmorska
Gäst: Ritva N Olsson, Sjukhuspräst vid sjukhuskyrkan i Solna

Avsnittet publicerades den 29 maj 2020

Lyssna på Neopodden avsnitt 29

Avsnitt 37: När föräldraskapet känns tungt – om depression i samband med graviditet och förlossning

Att bli förälder är en omvälvande händelse, särskilt när barnet behöver neonatalvård. Det är vanligt att föräldrarna drabbas av depression i samband med graviditeten och nyföddhetsperioden. En del sörjer förlusten av det ”drömda” barnet och några upplever sig otillräckliga som föräldrar.

I Neopodden #37 förklarar neonatalvårdens psykolog Erika Baraldi vad en depression innebär och berättar om hur en förlossningsdepression kan påverka familjen och vad man kan göra om man drabbas.

Lyssna på Neopodden #37 här

Avsnitt 38: ”Att alltid vara snäll” - Om anknytning och bindning mellan förälder och barn

Psykologen Erika Baraldi reder ut hur omsorgspersonens beteende påverkar barnets anknytning. Kan tiden på neo påverka barnets anknytning och föräldrarnas förmåga att samspela med och förstå barnet? Måste man känna kärlek till sitt barn från första stund? Hur kan du som förälder reparera relationen till barnet?
 
Avsnittet släpptes den 9 juli 2021

Lyssna på Neopoddens 38:e avsnitt här

Föräldraberättelser

Avsnitt 1: Stark eller svag? - att bli pappa på neonatalavdelningen

Hur tar man sig igenom den krisreaktion som många föräldrar upplever när ett barn föds mycket för tidigt, och vilket stöd behöver man som pappa i neonatalvården?

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Gäster: Karl Rombo, prematurförälder och vice ordförande för Svenska Prematurförbundet Olga Bebenek och Sandra Land, specialistsjuksköterskor i neonatal omvårdnad som nyligen skrivit en magisteruppsats om pappors behov av stöd för att delta i barnets omvårdnad på neonatalavdelningen.

Avsnittet släpptes den 11 april 2018

Lyssna på Neopoddens första avsnitt här

Avsnitt 5: Med neonatalen i backspegeln - två mammors minnen av nyföddhetstiden några år senare

Shides och Victorias barn fick en oväntat tuff start när de föddes för tolv respektive nitton år sedan. Hur minns de sin tid på neonatalen, och hur mår barnen idag?

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Gäster: Shide Jafari och Victoria Hagwall, föräldrar till barn som tidigare vårdats i neonatalvården

Avsnittet släpptes den 25 april 2018

Lyssna på Neopoddens femte avsnitt här

Avsnitt 9: Sorgereaktioner, krishantering och kuratorsstöd i neonatalvården

I Neopoddens nionde avsnitt delar tvillingföräldrarna Erika och Magnus med sig av sina känslomässiga erfarenheter av att få barn i graviditetsvecka 25. Vi möter även Kuratorn Jessica som dagligen träffar familjer i kris. Hur kan man klara av att hantera de starka känslor och situationer som uppstår när oron för barnens hälsa och utveckling dominerar tillvaron? Hur står man ut med varandra som föräldrar, och hur kan närstående och andra i omgivningen bäst ge stöd till den nya familjen?

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Avsnittet släpptes den 26 oktober 2018

Lyssna på Neopoddens nionde avsnitt här

Avsnitt 10: När vattnet går alldeles för tidigt

När Lina och Gustaf väntade sitt första barn gick det inte riktigt som planerat. I den tjugonionde graviditetsveckan gick fostervattnet och Lina fick komma till avdelningen för antenatalvård i Huddinge. Fyra veckor senare föddes dottern Linn med kejsarsnitt och familjen kom till neonatalavdelningen i Danderyd. I Neopoddens tionde avsnitt berättar Lina och Gustaf om vad som hände dem när vattnet gått och om deras erfarenheter från neoatalavdelningen och hemsjukvården.

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Avsnittet släpptes den 12 november 2018

Lyssna på Neopoddens tionde avsnitt här

Avsnitt 16: När känslorna stormar – hur vi hanterade den nya livssituationen under och efter neonatalvården

Caroline Svanemar och Cecilia Alstermark är båda föräldrar till för tidigt födda barn som har vårdats i neonatalvården. Nu har blivit barnen lite äldre och Caroline och Cecilia gästar Neopodden för att berätta hur de hanterade alla de starka känslor som är förknippade med den första tiden i deras barns liv.

Programledare: Milla Belkacem

Avsnittet släpptes den 20 maj 2019.

Lyssna på Neopoddens sextonde avsnitt här

Avsnitt 18: "Man blev som en robot" - Föräldraintryck från ljusbehandling och havandeskapsförgiftning

När Madeleine Carlsson var gravid i vecka 35 drabbades hon av svår havandeskapsförgiftning med HELLP-syndrom. Förlossningen sattes då igång akut och efteråt behövde dottern genomgå ljusbehandling för nyföddhetsgulsot. I Neopoddens artonde avsnitt berättar Madeleine om den omtumlande tiden kring förlossningen och saknaden av en "vanlig" start på föräldraskapet.

Avsnittet släpptes den 15 oktober 2019

Lyssna på Neopoddens artonde avsnitt här

Avsnitt 19: Barn hemma och barn på neo - om syskon i neonatalvården

Hur fixar man vardagen med ett barn hemma samtidigt som man har ett barn på sjukhus? Föräldrarna Ida Asterot och Emma Sandelius berättar om sina erfarenheter av att försöka räcka till för flera barn under en krävande tid i neonatalvården.

Programledare: Milla Belkacem

Avsnittet släpptes den 20 november 2019

Lyssna på Neopoddens nittonde avsnitt här

Avsnitt 28: ”Våga älska” – om att ta sig vidare i livet efter att ha förlorat ett nyfött barn

Den 8 april 2016 åker Helén och Arvid ambulans till Södersjukhuset. Helén är gravid i vecka 27 och hon har kraftiga magsmärtor. Barnet tas ut med akut kejsarsnitt och därefter följer två intensiva dygn då de pendlar mellan hopp och förtvivlan innan deras efterlängtade son Aaron går bort. När de återvänder hem har framtiden ryckts bort framför deras fötter. Föräldralyckan har ersatts med en chockartad sorg och en bottenlös längtan efter ett nytt barn.

I neopoddens 28:e avsnitt berättar Helén Klint om hur hon hanterade sorgen efter sonen Arons död och om hur hon vågade börja försöka bli gravid igen.

Gäst: Helén Klint
Programledare: Milla Belkacem

Lyssna på Neopoddens 28:e avsnitt här

När ett nyfött barn dör

Avsnitt 12: När ett nyfött barn dör - om neonatalvården i livets slutskede

Trots vårdens stora framsteg händer det ibland att nyfödda barn är så svårt sjuka att de inte klarar av att fortsätta leva. Varför avlider nyfödda barn, hur går det till när man beslutat sig för att dra ned på intensivvårdsinsatser och vad händer när ett barn har dött på neonatalavdelningen? Therese Kjellin har varit med och skapat riktlinjer för palliativ neonatalvård. I det tolfte avsnittet av Neopodden berättar hon om Karolinska universitetssjukhusets neonatalvård i livets slutskede.

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska Gäst: Therese Kjellin, Leg. Specialistsjuksköterska

Avsnittet släpptes den 4 februari 2019.

Lyssna på Neopoddens tolfte avsnitt här

Avsnitt 28: ”Våga älska” – om att ta sig vidare i livet efter att ha förlorat ett nyfött barn

Den 8 april 2016 åker Helén och Arvid ambulans till Södersjukhuset. Helén är gravid i vecka 27 och hon har kraftiga magsmärtor. Barnet tas ut med akut kejsarsnitt och därefter följer två intensiva dygn då de pendlar mellan hopp och förtvivlan innan deras efterlängtade son Aaron går bort. När de återvänder hem har framtiden ryckts bort framför deras fötter. Föräldralyckan har ersatts med en chockartad sorg och en bottenlös längtan efter ett nytt barn.

I neopoddens 28:e avsnitt berättar Helén Klint om hur hon hanterade sorgen efter sonen Arons död och om hur hon vågade börja försöka bli gravid igen.

Gäst: Helén Klint
Programledare: Milla Belkacem

Lyssna på Neopoddens 28:e avsnitt här

Mat och ätande

Avsnitt 4: Rätt näring för tillväxt och utveckling - om mjölkens innehåll för de allra minsta

Vad äter barn som föds för tidigt och hur får barn näring när de inte orkar suga? Hur ser man till att barn får i sig det de behöver för att växa och utvecklas? Vad innebär bröstmjölksdonation och hur tar man hand om donerad modersmjölk?

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Gäster: Malin Tilja, nutritionsassistent på neonatalavdelningen vid Danderyds sjukhus Dievere Westin, dietist och doktorand i neonatal nutrition

Avsnittet släpptes den 18 april 2018

Lyssna på Neopoddens fjärde avsnitt här

Avsnitt 17: Om amning, skuld och mammaskamning

Amning är ett område som väcker mycket känslor, tankar och åsikter. Många föräldrar tar hjälp av vårdpersonalen för att finna en individuell lösning som fungerar. Sjuksköterskan Anneli Persson och Undersköterskan Malin Wallin Broberg pratar amning, skuld och skam med barnmorskan Milla Belkacem.

Programledare: Milla Belkacem

Avsnittet släpptes den 31 maj 2019.

Lyssna på Neopoddens sjuttonde avsnitt här

Avsnitt 35: När barn inte vill äta - om ätovilja och matovilja

Många barn som vårdats i neonatalvården har svårt att få i sig mat även när de blir lite större. Som förälder kan detta vara en källa till stress och oro. Hur kan man tänka när barnet inte vill eller klarar av att äta? Logopeden Ellinor Strandberg och Barnpsykologen Erika Baraldi ger råd i Neopodden #35.

Lyssna på Neopodden avsnitt 35

Hud och sår

Avsnitt 41: När huden är skör - om trycksår i neonatalvården

Mycket för tidigt födda barn har väldigt tunn och skör hud. En del barn har även nedsatt blodcirkulation i vissa vävnader. Det innebär att risken för sår orsakade av tryck och skjuv är stor. Specialistsjuksköterskorna Marie Kristiansen och Caroline-Aleksi Mägi har undersökt trycksår i neonatalvården. I Neopodden #41 berättar de om hur sår uppkommer, och hur de kan förebyggas.

Lyssna på neopodden #41 här

Smärta

Avsnitt 23: Smärta hos nyfödda

Hur utvecklas smärtsinnet under fostertiden? Kan dofter göra ont? Vad är ett smärtminne? Och vad kan du som förälder göra för att mildra ditt barns smärtupplevelse? Överläkaren Marco Bartocci forskar om smärta hos nyfödda barn. I Neopoddens 23:e avsnitt förklarar han hur nyföddas smärtsinne fungerar och hur man kan tänka för att lindra och undvika obehag på kort och lång sikt.

Programledare: Milla Belkacem

Avsnittet publicerades den 7 februari 2020.

Lyssna på Neopodden Avsnitt 23 här

Transporter mellan sjukhus

Avsnitt 6: Vi flyger mellan sjukhusen - om att transportera nyfödda barn i behov av intensivvård

Karolinska universitetssjukhusets neonatala transportservice neoPETS flyttar nyfödda barn i behov av intensivvård mellan sjukhus. Hur går det till när nyfödda barn transporteras i ambulansflyg och vad behöver man tänka på vid förflyttning av mycket sjuka barn?

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Gäster: Åsa Östberg, specialistsjuksköterska och Ingela Edqvist, omvårdnadschef. Båda arbetar i Karolinska universitetssjukhusets neonatala transportteam.

Avsnittet släpptes den 9 maj 2018

Lyssna på Neopoddens sjätte avsnitt här

Operationer

Avsnitt 39: ”Att få ett sjukt barn behöver inte vara the end of the world” - En ensamstående mammas erfarenheter av nyföddhetskirurgi

Madeleine har två barn och båda behövde opereras i samband med födseln. Hennes äldsta son opererades akut efter blödningar i tarmen, medan dottern genomförde en planerad operation av ett diagfragmabråck. I Neopodden berättar Madeleine om det svåra beslutet att våga föda ett barn med en livshotande missbildning, och om den långa och nervösa väntan på beskedet från läkarna att operationen gått bra. Madelene berättar även om hur det varit för henne att vara ensamstående med ett nyfött barn på sjukhus.

Lyssna på Neopodden #39 här

Avsnitt 40: Tarmsjukdomar i neonatalvården

– om Nekrotiserande tarminflammation (NEC), tarmvred (volvulus), spontan tarmperforation (SIP) och stillastående tarm.
 
Barnläkaren Kajsa Kaijser reder ut begreppen och förklarar vad tillstånden innebär.

Lyssna på Neopodden avsnitt 40 här

Innan neonatalavdelningen

Avsnitt 10: När vattnet går alldeles för tidigt

När Lina och Gustaf väntade sitt första barn gick det inte riktigt som planerat. I den tjugonionde graviditetsveckan gick fostervattnet och Lina fick komma till avdelningen för antenatalvård i Huddinge. Fyra veckor senare föddes dottern Linn med kejsarsnitt och familjen kom till neonatalavdelningen i Danderyd. I Neopoddens tionde avsnitt berättar Lina och Gustaf om vad som hände dem när vattnet gått och om deras erfarenheter från neoatalavdelningen och hemsjukvården.

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Avsnittet släpptes den 12 november 2018

Lyssna på Neopoddens tionde avsnitt här

Avsnitt 15: Innan neonatalavdelningen – om antenatalvård och förlossning av sjuka nyfödda barn

Hur går en förlossning till när ett barn föds för tidigt eller har en känd sjukdom? Och vad händer på sjukhusets antenatalavdelning tiden innan förlossningen? Förlossningsläkaren Clara Brandkvist förklarar och berättar tillsammans med barnmorskan Milla Belkacem.

Avsnittet släpptes den 14 maj 2019.

Lyssna på Neopoddens femtonde avsnitt här

Avsnitt 30: Tidiga värkar och sammandragningar under graviditeten

De flesta gravida känner av sammandragningar under graviditeten. Oftast är dessa ofarliga. Men täta sammandragningar och värkar kan även vara ett tecken på att förlossningen har startat för tidigt. Vad skiljer sammandragningar från värkar, och när bör man kontakta sjukvården? Vad gör man på sjukhuset för att förhindra att förlossningen startar för tidigt, och när väljer man att inte stoppa förloppet? Är det större risk att föda för tidigt på nytt om man tidigare har fött barn för tidigt?

I Neopoddens 30:e avsnitt förklarar förlossningens läkarchef Clara Brandkvist vad som kan hända på sjukhuset, och hur gravida bör agera vid tidiga sammandragningar och värkar.

Lyssna på Neopodden avsnitt 30 här

Efter neonatalavdelningen

Avsnitt 5: Med neonatalen i backspegeln

- två mammors minnen av nyföddhetstiden några år senare

Shides och Victorias barn fick en oväntat tuff start när de föddes för tolv respektive nitton år sedan. Hur minns de sin tid på neonatalen, och hur mår barnen idag?

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Gäster: Shide Jafari och Victoria Hagwall, föräldrar till barn som tidigare vårdats i neonatalvården

Avsnittet släpptes den 25 april 2018

Lyssna på Neopoddens femte avsnitt här

Avsnitt 11: "Som ett eget litet hemmaneo"

- om att arbeta med neonatal hemsjukvård

Anneli Persson kör hem till hundratals nya familjer varje år. Hon arbetar på Karolinska universitetssjukhusets neonatala hemsjukvårdsenhet där hon bland annat hjälper sjuka och för tidigt födda spädbarn att lära sig äta själva. Vad händer vid ett hembesök och varför har Anneli världens bästa jobb? Det får du reda på i det elfte avsnittet av Neopodden.

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Avsnittet släpptes den 21 januari 2019

Lyssna på Neopoddens elfte avsnitt här

Avsnitt 20: Tema utveckling, del 1 av 3 - Lyssna, prata, läs och sjung

– om hjärnans utveckling under graviditeten och spädbarnstiden

I Neopoddens tjugonde avsnitt tar vi reda på hur barnets hjärna utvecklas under graviditeten och spädbarnstiden. När uppstår medvetande och minne? Hur påverkas barnets hjärna av att födas för tidigt? Vad kan du som förälder göra för att stötta hjärnans utveckling? Ulrika Åden, professor på Karolinska Institutet och neonatolog på Karolinska universitetssjukhuset berättar om den senaste forskningen på området.

Programledare: Milla Belkacem

Avsnitt 21: Tema utveckling, del 2 av 3 - Livslång påverkan av för tidig födsel

Avsnittet släpptes den 16 december 2019.

Lyssna på neopoddens tjugonde avsnitt här

Avsnitt 21: Tema utveckling, del 2 av 3

- Livslång påverkan av för tidig födsel

Forskning visar att mycket för tidig födsel kan påverka kognitiva funktioner och och motorik högt upp i åldrarna. Vad utmärker för tidigt födda barns funktionsuppsättning senare i livet, och på vilket sätt kan föräldrar och omgivning ge goda förutsättningar för ett bra liv? Ulrika Åden, professor på Karolinska Institutet och neonatolog på sjukhuset berättar.

Programledare: Milla Belkacem

Avsnittet släpptes den 17 december 2019

Lyssna på Neopodden avsnitt 21 här

Avsnitt 22: Tema utveckling - del 3 av 3 - Linn föddes i vecka 24 för 27 år sedan

Linn Köhlström föddes på Karolinska universitetssjukhuset för 27 år sedan i graviditetsvecka 24. I dag arbetar hon själv som sjuksköterska på Karolinska och trivs med tillvaron. I Neopoddens 22:a avsnitt berättar Linn om sin uppväxt, sitt nuvarande liv och hur hon har påverkats av att födas mycket för tidigt.

Programledare: Milla Belkacem

Avsnittet släpptes den 14 januari 2020.

Lyssna på Neopodden avsnitt 22 här

För tidigt född

Avsnitt 1: Stark eller svag? - att bli pappa på neonatalavdelningen

Hur tar man sig igenom den krisreaktion som många föräldrar upplever när ett barn föds mycket för tidigt, och vilket stöd behöver man som pappa i neonatalvården?

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Gäster: Karl Rombo, prematurförälder och vice ordförande för Svenska Prematurförbundet Olga Bebenek och Sandra Land, specialistsjuksköterskor i neonatal omvårdnad som nyligen skrivit en magisteruppsats om pappors behov av stöd för att delta i barnets omvårdnad på neonatalavdelningen.

Avsnittet släpptes den 11 april 2018

Lyssna på Neopoddens första avsnitt här

Avsnitt 10: När vattnet går alldeles för tidigt

När Lina och Gustaf väntade sitt första barn gick det inte riktigt som planerat. I den tjugonionde graviditetsveckan gick fostervattnet och Lina fick komma till avdelningen för antenatalvård i Huddinge. Fyra veckor senare föddes dottern Linn med kejsarsnitt och familjen kom till neonatalavdelningen i Danderyd. I Neopoddens tionde avsnitt berättar Lina och Gustaf om vad som hände dem när vattnet gått och om deras erfarenheter från neoatalavdelningen och hemsjukvården.

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Avsnittet släpptes den 12 november 2018

Lyssna på Neopoddens tionde avsnitt här

Avsnitt 15: Innan neonatalavdelningen – om antenatalvård och förlossning av sjuka nyfödda barn

Hur går en förlossning till när ett barn föds för tidigt eller har en känd sjukdom? Och vad händer på sjukhusets antenatalavdelning tiden innan förlossningen? Förlossningsläkaren Clara Brandkvist förklarar och berättar tillsammans med barnmorskan Milla Belkacem.

Avsnittet släpptes den 14 maj 2019.

Lyssna på Neopoddens femtonde avsnitt här

Avsnitt 20: Tema utveckling, del 1 av 3 - Lyssna, prata, läs och sjung – om hjärnans utveckling under graviditeten och spädbarnstiden

I Neopoddens tjugonde avsnitt tar vi reda på hur barnets hjärna utvecklas under graviditeten och spädbarnstiden. När uppstår medvetande och minne? Hur påverkas barnets hjärna av att födas för tidigt? Vad kan du som förälder göra för att stötta hjärnans utveckling? Ulrika Åden, professor på Karolinska Institutet och neonatolog på Karolinska universitetssjukhuset berättar om den senaste forskningen på området.

Programledare: Milla Belkacem

Avsnittet släpptes den 16 december 2019.

Lyssna på neopoddens tjugonde avsnitt här

Avsnitt 21: Tema utveckling, del 2 av 3 - Livslång påverkan av för tidig födsel

Forskning visar att mycket för tidig födsel kan påverka kognitiva funktioner och och motorik högt upp i åldrarna. Vad utmärker för tidigt födda barns funktionsuppsättning senare i livet, och på vilket sätt kan föräldrar och omgivning ge goda förutsättningar för ett bra liv? Ulrika Åden, professor på Karolinska Institutet och neonatolog på sjukhuset berättar.

Programledare: Milla Belkacem

Avsnittet släpptes den 17 december 2019

Lyssna på Neopodden avsnitt 21 här

Avsnitt 22: Tema utveckling - del 3 av 3 - Linn föddes i vecka 24 för 27 år sedan

Linn Köhlström föddes på Karolinska universitetssjukhuset för 27 år sedan i graviditetsvecka 24. I dag arbetar hon själv som sjuksköterska på Karolinska och trivs med tillvaron. I Neopoddens 22:a avsnitt berättar Linn om sin uppväxt, sitt nuvarande liv och hur hon har påverkats av att födas mycket för tidigt.

Programledare: Milla Belkacem

Avsnittet släpptes den 14 januari 2020.

Lyssna på Neopodden avsnitt 22 här

Avsnitt 30: Tidiga värkar och sammandragningar under graviditeten

De flesta gravida känner av sammandragningar under graviditeten. Oftast är dessa ofarliga. Men täta sammandragningar och värkar kan även vara ett tecken på att förlossningen har startat för tidigt. Vad skiljer sammandragningar från värkar, och när bör man kontakta sjukvården? Vad gör man på sjukhuset för att förhindra att förlossningen startar för tidigt, och när väljer man att inte stoppa förloppet? Är det större risk att föda för tidigt på nytt om man tidigare har fött barn för tidigt?

I Neopoddens 30:e avsnitt förklarar förlossningens läkarchef Clara Brandkvist vad som kan hända på sjukhuset, och hur gravida bör agera vid tidiga sammandragningar och värkar.

Lyssna på Neopodden avsnitt 30 här

Barnets utveckling

Avsnitt 4: Rätt näring för tillväxt och utveckling - om mjölkens innehåll för de allra minsta

Vad äter barn som föds för tidigt och hur får barn näring när de inte orkar suga? Hur ser man till att barn får i sig det de behöver för att växa och utvecklas? Vad innebär bröstmjölksdonation och hur tar man hand om donerad modersmjölk?

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Gäster: Malin Tilja, nutritionsassistent på neonatalavdelningen vid Danderyds sjukhus Dievere Westin, dietist och doktorand i neonatal nutrition

Avsnittet släpptes den 18 april 2018

Lyssna på Neopoddens fjärde avsnitt här

Avsnitt 20: Tema utveckling, del 1 av 3 - Lyssna, prata, läs och sjung – om hjärnans utveckling under graviditeten och spädbarnstiden

I Neopoddens tjugonde avsnitt tar vi reda på hur barnets hjärna utvecklas under graviditeten och spädbarnstiden. När uppstår medvetande och minne? Hur påverkas barnets hjärna av att födas för tidigt? Vad kan du som förälder göra för att stötta hjärnans utveckling? Ulrika Åden, professor på Karolinska Institutet och neonatolog på Karolinska universitetssjukhuset berättar om den senaste forskningen på området.

Programledare: Milla Belkacem

Avsnittet släpptes den 16 december 2019.

Lyssna på neopoddens tjugonde avsnitt här

Avsnitt 33: Omställningen till ett liv utanför livmodern

I samband med förlossningen måste det nyfödda barnet genomgå en stor omställning till livet utanför livmodern. Oftast klarar barnet detta självständigt, men vart tionde barn behöver lite stöd från neonatalvården för att alla nya funktioner ska komma igång ordentligt. Nyföddhetsläkaren Kajsa Kaijser förklarar vad som ska hända och varför det ibland tar lite tid innan allt fungerar.

Avsnittet publicerades den 12 januari 2021

Lyssna på Neopodden avsnitt 33

Avsnitt 38: ”Att alltid vara snäll” - Om anknytning och bindning mellan förälder och barn

Psykologen Erika Baraldi reder ut hur omsorgspersonens beteende påverkar barnets anknytning. Kan tiden på neo påverka barnets anknytning och föräldrarnas förmåga att samspela med och förstå barnet? Måste man känna kärlek till sitt barn från första stund? Hur kan du som förälder reparera relationen till barnet?
 
Avsnittet släpptes den 9 juli 2021

Lyssna på Neopoddens 38:e avsnitt här

Neonatalvårdens historia & utveckling

Avsnitt 3: Från barnsal till föräldramedverkan - neonatalvårdens utveckling

Hur såg man på nyfödda barn för tjugo år sedan jämfört med idag, och hur ser utvecklingstrenderna i neonatalvården ut framöver?

Programledare: David Grossman, journalist

Gäster: Siri Lilliesköld, Specialistsjuksköterska och omvårdnadsansvarig för Patientområde Sjuka nyfödda barn på Karolinska universitetssjukhuset Kajsa Bohlin, Överläkare och patientflödeschef för Patientflöde neonatalvård på Karolinska universitetssjukhuset

Avsnittet släpptes den 11 april 2018

Lyssna på Neopoddens tredje avsnitt här

Avsnitt 42: Neonatalvården växer med Stockholmsregionen - Så kan du utveckla och utvecklas i neonatalvården

Jessica Schiött, specialistsjuksköterska och verksamhetschef för neonatalvården berättar om sin egen utvecklingsresa inom neonatalvården, och om hur det är att arbeta med sjuka nyfödda barn.

Lyssna på Neopodden avsnitt 42 här