Neopodden

Neopodden är inspelade samtal där föräldrar, tidigare patienter, forskare och vårdpersonal deltar. Ett nytt avsnitt publiceras varje vecka. Nedanstående teman kommer att tas upp i podden framöver.

Avsnitt 1: Stark eller svag?

- att bli pappa på neonatalavdelningen

Hur tar man sig igenom den krisreaktion som många föräldrar upplever när ett barn föds mycket för tidigt, och vilket stöd behöver man som pappa i neonatalvården?

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Gäster:
Karl Rombo, prematurförälder och vice ordförande för Svenska Prematurförbundet
Olga Bebenek och Sandra Land, specialistsjuksköterskor i neonatal omvårdnad som nyligen skrivit en magisteruppsats om pappors behov av stöd för att delta i barnets omvårdnad på neonatalavdelningen.

Avsnittet släpptes den 11 april 2018

Avsnitt 2: Bland känslor och medicinteknik

- en vanlig dag på neonatalavdelningen

Följ specialistsjuksköterskan Veronica Hansson under en vanlig eftermiddag på neonatalavdelningen vid Nya Karolinska sjukhuset i Solna.

Reporter: David Grossman, journalist

Avsnittet släpptes den 11 april 2018

Avsnitt 3: Från barnsal till föräldramedverkan

- neonatalvårdens utveckling

Hur såg man på nyfödda barn för tjugo år sedan jämfört med idag, och hur ser utvecklingstrenderna i neonatalvården ut framöver?

Programledare: David Grossman, journalist

Gäster:
Siri Lilliesköld, Specialistsjuksköterska och omvårdnadsansvarig för Patientområde Sjuka nyfödda barn på Karolinska universitetssjukhuset
Kajsa Bohlin, Överläkare och patientflödeschef för Patientflöde neonatalvård på Karolinska universitetssjukhuset

Avsnittet släpptes den 11 april 2018

Avsnitt 4: Rätt näring för tillväxt och utveckling

- om mjölkens innehåll för de allra minsta

Vad äter barn som föds för tidigt och hur får barn näring när de inte orkar suga? Hur ser man till att barn får i sig det de behöver för att växa och utvecklas? Vad innebär bröstmjölksdonation och hur tar man hand om donerad modersmjölk?

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Gäster:
Malin Tilja, nutritionsassistent på neonatalavdelningen vid Danderyds sjukhus
Dievere Westin, dietist och doktorand i neonatal nutrition

Avsnittet släpptes den 18 april 2018

Avsnitt 5: Med neonatalen i backspegeln

- två mammors minnen av nyföddhetstiden några år senare

Shides och Victorias barn fick en oväntat tuff start när de föddes för tolv respektive nitton år sedan. Hur minns de sin tid på neonatalen, och hur mår barnen idag?

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Gäster:
Shide Jafari och Victoria Hagwall, föräldrar till barn som tidigare vårdats i neonatalvården

Avsnittet släpptes den 25 april 2018

Avsnitt 6: Vi flyger mellan sjukhusen

- om att transportera nyfödda barn i behov av intensivvård

Karolinska universitetssjukhusets neonatala transportservice neoPETS flyttar nyfödda barn i behov av intensivvård mellan sjukhus. Hur går det till när nyfödda barn transporteras i ambulansflyg och vad behöver man tänka på vid förflyttning av mycket sjuka barn?

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Gäster:
Åsa Östberg, specialistsjuksköterska och Ingela Edqvist, omvårdnadschef. Båda arbetar i Karolinska universitetssjukhusets neonatala transportteam.

Avsnittet släpptes den 9 maj 2018

Avsnitt 7: Visioner och organisation

- om att leda neonatalvården i rätt riktning

Vilka möjligheter och utmaningar och står neonatalvården inför framöver, och hur organiserar Karolinska universitetssjukhuset sin neonatalvård för att sätta familjen i centrum?

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Gäst:
Boubou Hallberg, Överläkare och patientområdeschef för Patientområde Sjuka nyfödda barn

Avsnittet släpptes den 23 maj 2018

Avsnitt 8: Så kan svensk neonatalvård förbättras

- Sveriges kommuner och landsting ger svaren

Neopodden träffar Eva Estling från Sveriges Kommuner och Landsting. Eva är samordnare för regeringens stora satsning på förlossningsvården. Hon har just åkt land och rike runt för att ta reda på hur neonatalvården kan förbättrats. Det resulterade i en rapport som släpptes i dagarna. Vi samtalar med Eva om vad neonatalvården kan göra för att bli ännu bättre.

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Avsnittet släpptes den 2 juli 2018

Avsnitt 9 - Sorgereaktioner, krishantering och kuratorsstöd i neonatalvården

I Neopoddens nionde avsnitt delar tvillingföräldrarna Erika och Magnus med sig av sina känslomässiga erfarenheter av att få barn i graviditetsvecka 25. Vi möter även Kuratorn Jessica som dagligen träffar familjer i kris. Hur kan man klara av att hantera de starka känslor och situationer som uppstår när oron för barnens hälsa och utveckling dominerar tillvaron? Hur står man ut med varandra som föräldrar, och hur kan närstående och andra i omgivningen bäst ge stöd till den nya familjen?

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Avsnittet släpptes den 26 oktober 2018

Avsnitt 10 - När vattnet går alldeles för tidigt

När Lina och Gustaf väntade sitt första barn gick det inte riktigt som planerat. I den tjugonionde graviditetsveckan gick fostervattnet och Lina fick komma till avdelningen för antenatalvård i Huddinge. Fyra veckor senare föddes dottern Linn med kejsarsnitt och familjen kom till neonatalavdelningen i Danderyd. I Neopoddens tionde avsnitt berättar Lina och Gustaf om vad som hände dem när vattnet gått och om deras erfarenheter från neoatalavdelningen och hemsjukvården.

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Avsnittet släpptes den 12 november 2018