Kliniskt Träningscentrum - KTC

KTC är en kärnverksamhet för livslångt lärande där samtliga yrkeskategorier inom vården genom repeterad praktisk träning kan upprätthålla, underhålla och uppdatera sin yrkeskompetens både individuellt och tvärprofessionellt i team. ”Patienten först, inte först på patienten”

Relaterat till Covid-19

För att minimera risken för smittspridning är antalet besökare begränsat.
Håll rekommenderat avstånd mellan varandra.
Följ basala hygienrutiner.

Samling måste ske utanför KTC lokalen och får inte förekomma i uppehållsrum eller vid receptionen.

Lärosäten ansvarar för att informera studenter om gällande riktlinjer.

Känner du dig sjuk, stanna hemma!
________________________________________________

Kontinuerlig praktisk träning i en kontrollerad avskild miljö

Syfte

Öka patientsäkerheten, förebygga vårdrelaterade skador, möjliggöra att medarbetare kan uppnå Karolinska Universitetssjukhusets värderingar:
"ansvar, medmänsklighet och helhetssyn".

En stor del av vårdrelaterade patientskador orsakas av bristande kommunikation mellan olika yrkeskategorier, därför krävs återkommande simulerad träning i praktiska färdigheter, kommunikation och teamarbete.

Tillmötesgå och skapa förutsättningar utifrån högskolornas behov av praktisk färdighetsträning och exemaination.

Målgrupper

  • Samtlig sjukvårdpersonal, anställda på Karolinska Universitetssjukhuset.
  • Samtliga studentkategorier från Högkolorna KI RKH
  • Externa kunder enligt överenskommelse

Hur utförs träning i praktiskt "hantverk" kommunikation och teamarbete?

Exempel på simulerad färdighets- och procedurträning på attrapper:
PVK, CVK, SVP, venprovtagning, lumbalpunktion,
bröst/prostata palpation, ultraljud, kateterisering, suturering, bladderscan, EKG.

Simulerad träning på patientsimulator "Instruktörsutbildning ett krav"
Scenarioträning
Interprofessionell träningi team
Kommunikation

Handledning

Alla utbildningsmoment genomförs under handledning av pedagoger från universitet/högskola eller handledare från sjukhusets kliniker.

Klädregler

För att förhindra smittspridning, förmedla riskmedvetenhet och säkerhetstänkande ska pedagoger, handledare, studenter och vårdpersonal vara ombytta inför de praktiska övningarna på KTC.
Se avsnitt Hygien och Klädpolicy

 

När du vill kontakta oss

Solna

KTC Reception: 08-517 730 90

E-post Ktc Solna
E-postadressen är uppbyggd med ktcsolna.karolinska följt av @sll.se

HLR Reception: Linnea Löwenborg: 517 792 63
                           Yvonne Lundin: 517 702 02

Hitta till KTC Solna
Besöksadress: Akademiska stråket 1 J3:30

 

Huddinge

KTC Reception: 08-585 826 96
E-post Ktc Huddinge
E-postadressen är uppbyggd ktchuddinge.karolinska@sll.se

HLR Reception: Karin Imnander: 585 806 83
                           Carina N Ahlqvist: 585 806 03

Hitta till KTC Huddinge (pdf)
Besöksadress: Alfred nobels allé 8, plan 5

 

 

 

Läs mer om vad du kan träna på i våra KTC-broschyrer

Följ oss på Facebook

Är du patient eller närstående?