Rollbeskrivningar

I den nya tematiska organisationen skapas helt nya chefsroller. Här finns en kort beskrivning av aktuella chefsroller i den nya organisationen.

Omvårdnadschef 

Omvårdnadschefen är första linjens chefer för den omvårdnadspersonal som arbetar inom patientområdets vårdytor. Tillsammans med övriga omvårdnandschefer har omvårdnadschefen sammanhållet ansvar för bland annat utfall, medarbetare, resurser och för att säkerställa integration av vård och forskning och utbildning inom vårdytan.

Inom patientområden finns även värdenhetschef och omvårdnadsansvarig,

Sektionschef

Ansvarar för det värde som levereras inom sektionen samt integration av laboratorieverksamheten och FoU. I rollen ingår även ett ledaransvar för sektionens medarbetare och att löpande utveckla och förbättra arbetssätten och rutinerna inom aktuell sektion.

Chefsroller i tematiska organisationen

Kort om patientflöden

Patientens behov och väg genom vården är centralt i den nya organisationen och det ska vara tydligt vem som har helhetsansvar för patienten och patientflöden. Interprofessionella och interdisciplinära team arbetar runt patientgruppen i dess resa genom vården.

I ett patientflöde ingår flera patientgrupper. Ett tema byggs upp av närliggande patientgrupper.