Ny yrkesroll under utveckling

Överläkare och docent Jonas Schwieler brinner för elektrofysiologi. Därför bestämde han sig för att ta chefsrollen för det flöde som tar hand om patienter med takyarytmier, hjärtrytmrubbningar med snabba oregelbundna hjärtslag, inom Tema Hjärta och Kärl. – Jag vill påverka vården i den riktning jag tror på, säger han.

Den vanligaste typen av takyarytmi är förmaksflimmer. En behandlingsmetod i stark utveckling för vissa typer av förmaksflimmer är ablation. Då för läkaren in en kateter i hjärtat via ljumsken för att blockera de elektriska signalerna som orsakar besvären med värme eller kyla.

– Området har genomgått en radikal metodutveckling på senare år. Det betyder att vi kan behandla allt sjukare patienter med gott resultat, berättar Jonas Schwieler.

Här hoppas Jonas Schwieler att den nya organisationen ska ge en skjuts framåt. Utvecklingen innebär ett större behov samordning med sjukhusets andra resurser, till exempel anestesiresurser, alltså narkosläkarens team.

- Jag vill påverka vården i den riktning jag tror på, säger Jonas Schwieler, patientflödeschef inom Tema Hjärta och Kärl och överläkare.

– Nu sitter representanter från funktionsområdet Perioperativ medicin och intensivvård (PMI) med i ledningsgruppen för patientflödet. Då blir förutsättningarna att mötas bättre, förklarar han.

Jonas Schwieler leder patientflödesledningsgruppen. Den går ibland under benämningen "Ovala bordet", en visualisering av hur de som är viktiga för patientens vård samlas runt honom eller henne. I patientflödesledningsgruppen finns fler representanter än de som är vanliga i klinikens ledningsgrupp. Den mest radikala nyheten kanske är patientföreträdaren, en person som Jonas Schwieler ännu letar. Andra nya representanter kommer förutom från elfysverksamheten och PMI från Bild och Funktion, FoU, öppenvården, barnvården, laboratorieverksamheten, thoraxkirurgin samt HR.

– De flesta av oss har ju jobbat hela våra arbetsliv i klinkstruktur så det är en stor förändring, Men det är i grunden bra att organisera sig kring hur patienten fungerar istället för hur kliniken fungerar. Nu kommer vi att träffas en gång i månaden i ledningsgruppen i olika konstellationer beroende på vilka frågor vi ska ta upp.
Bred representation runt patienten

Det är en mindre del av alla patienter med takyarytmi som behandlas med ablation. Det betyder att Jonas Schwieler har ett bredare ansvar än förut. Därför är också den breda representationen i patientflödesledningsgruppen en stor fördel, anser han.

– Hur kan vi förbättra livet för alla våra patienter och se till att de lever längre? Vilka läkemedel är de bästa? Det är frågor vi ska arbeta med tillsammans.

Jonas Schwieler räknar med att rollen som patientflödeschef kommer att växa fram under lång tid. Just nu arbetar han 30 procent i den nya rollen och 70 procent kliniskt, en fördelning han inte är helt säker på är optimal.

– Jag skulle vilja ha mer tid till att tänka framåt, att arbeta långsiktigt med patientflödet.

I patientflödesledningsgruppen kommer bland annat digitala styrkort att formuleras, ett viktigt beslutsstöd i värdebaserad vård. I det digitala styrkortet visualiseras kostnader och värdet på mått för att fånga utfall som är relevanta för patienten. Utfallsmåtten som tas fram ska sedan kunna utvärdera vården över tid, men även jämföras både nationellt och kanske internationellt. De ska även kunna användas i den patientnära forskningen och för behandlingsutveckling.

Text och foto: Lisa Thorsén