Traineeprogram sjuksköterskor

Traineeprogrammet vänder sig till dig som är legitimerad sjuksköterska, har arbetat högst två år och som vill satsa både på din egen professionella utveckling och som aktivt vill delta i utvecklingen av vården vid sjukhuset.

Om Traineeprogrammet

Det tvååriga programmet innebär en satsning på din professionella utveckling som sjuksköterska både från dig som deltagare och från Karolinska Universitetssjukhuset. Under programmet är 15% av arbetstiden (exklusive semesterperioden) avsatt för kompetensutveckling vilken bland annat inkluderar reflektion och inriktas på att ge fördjupade färdigheter inom specifik omvårdnad och inom kvalitets- och utvecklingsarbete.


Traineeprogrammets två år är uppdelat på fyra arbetsperioder och startar med en introduktionsutbildning. Därefter arbetar du fem – sju månader på fyra olika avdelningar utifrån egna önskemål. Eftersom programmet är sjukhusövergripande har du ett stort utbud av avdelningar/kliniker med specialinriktningar inkl. barn att välja mellan.

Syftet med Traineeprogrammet för dig som sjuksköterska är att ge:
• god introduktion och bra inskolning till sjukhuset och yrket
• bred kompetens och praktisk erfarenhet av att arbeta inom olika specialiteter
• goda kunskaper att initiera och delta i fortsatt utveckling av vården vid sjukhuset

Anställningsform: tillsvidareanställning som sjuksköterska vid Karolinska Universitetssjukhuset (arbetstid 38:15 timmar/vecka).

Läs mer om traineeprogrammet

 För närmare information angående programmets innehåll kontakta:

Kerstin Lidén, programsamordnare, 070 089 13 88, kerstin.liden@sll.se