Personalbostäder

Karolinska har personalbostäder i Skärholmen, Solna och Råsunda för nyanställd personal och för personal under utbildning vid sjukhuset.

Bokning av lägenhet kan endast ske genom kostnadsansvarig chef, för personal under utbildning/randning sker bokning endast genom mottagande klinik.

Skärholmen

Lägenheten kan hyras som längst i 1 år. Storleken på lägenheterna är mellan 38 - 64 kvm 1:or eller 2:or. Lägenheterna hyrs ut både möblerat och omöblerat. Hyresgästen betalar själv för telefon, TV och internet. Två månaders uppsägningstid.

Solna

Lägenheten kan hyras som längst i 1 år. Storleken på lägenheterna är mellan 29-68 kvm 1:or eller 2:or. Lägenheterna hyrs ut både möblerat och omöblerat. Hyresgästen betalar själv för telefon, TV, internet och el. Två månaders uppsägningstid.

Råsunda

Lägenheten kan hyras som längst i 1 år. Storleken på lägenheterna är mellan 39-64 kvm 1:or eller 2:or. Lägenheterna hyrs ut både möblerat och omöblerat. Hyresgästen betalar själv för telefon, TV och internet. Två månaders uppsägningstid.