Välkommen till en dialog om hur vi kan möta vårdens digitala utmaningar tillsammans

Nyhet

Är du intresserad av att bidra till effektivare digital utveckling i vården? Den 17 februari introducerar Karolinska Universitetssjukhuset EU-samarbetet PiPPi, och bjuder in till dialog om hur vi gemensamt kan skapa bättre förutsättningar att möta vårdens utmaningar genom upphandling av innovation. Samtliga intressenter välkomnas – industri, forskning, vårdorganisationer, patienter, politiker, myndigheter med flera.

Syftet är både att proaktivt möta behovet av nya sjukvårdstjänster och vara nyskapande i att utveckla systematik för effektivare upphandling

PiPPi står för Platform for Innovation and Innovation of Procurement och är ett projekt som involverar åtta europeiska universitetssjukhus och partners, finansierat av EU-kommissionen via Horizon 2020. Inom PiPPi utvecklas en så kallad Community of Practice, där vi skapar en gemensam metodik för att utveckla vårdens förmåga att identifiera morgondagens digitala hälso- och sjukvårdstjänster. Syftet är både att proaktivt möta behovet av nya tjänster och vara nyskapande i att utveckla systematik för effektivare upphandling av innovation.

Tanken är att bygga upp en förmåga att gemensamt identifiera, formulera och förbereda bästa möjliga sätt att  adressera så kallade "unmet needs" inom hälso- och sjukvården. Vi vill skapa förutsättningar att ta oss an både utmaningar och möjligheter relaterade till vårdens digitala utveckling. 

PiPPi bjuder nu in till en inledande dialog med samtliga intressenter ska involveras i utvecklingsarbetet. Därför vill vi gärna få möjligheten att dela detta med dig och ta del av dina tankar om hur en gemensam väg framåt kan se ut.

Ambitionen är att gynna samtliga intressenter. Inom PiPPi utarbetas nämligen inte enbart mer systematiska och tydliga processer för innovationssamarbete mellan universitetssjukhus och andra parter – genom samarbetet adresseras också behov av digitala tjänster som delas av en mängd vårdgivare runt om i Europa. Detta förväntas i förlängningen ge effektivare innovationsarbete och ännu mer relevanta och attraktiva lösningar på vårdens behov, kanske till och med nya marknader.

Frågor i fokus:

  • Presentation av PiPPi – nytt europeiskt samarbete för att stärka digitala innovation i vården
  • Hur kan vi gemensamt identifiera och adressera både utmaningar och möjligheter?
  • Hur vill du vara med och påverka?

Anmälan och mer information

Tid: 17 februari kl 13.00 – ca16.00

Agendan i korthet:
13.00-14.00 PiPPi presenteras efter välkomnande av Nicke Svanvik, innovationsdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset
14.00 mingel och kaffe
14.30-16.00 Workshop – dialog i mindre grupper med möjlighet att påverka PiPPi utifrån din och din organisations möjligheter, kompetens och strävan.


Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna (nya byggnaden), lokal: A704 Bengt Pernow

Anmäl dig här (klicka för att komma till formulär)

Kontaktperson: martina.ahlberg@sll.se

PiPPi samlar vårdens intressenter – patienter, vårdorganisationer, akademi, näringsliv, politiker, myndigheter med flera. 

Platform for Procurement of Innovation and Innovation of Procurement (PiPPi)

Platform for Procurement of Innovation and Innovation of Procurement (PiPPi) är en samarbets- och stödåtgärd inom ramen för Horizon2020, som finansieras genom ett stöd på 3 miljoner euro från Europeiska kommissionen. Läs mer om PiPPi här på Karolinskas webb eller på PiPPi-projektets internationella webb.

Deltagare i konsortiet är Karolinska Universitetssjukhuset (Sverige), Erasmus University Medical Center Rotterdam/Erasmus universitetssjukhus i Rotterdam (Nederländerna), San Raffaele-sjukhuset (Italien), medicinska universitetet i Wien (Österrike), Vall d'Hebron universitetssjukhus i Barcelona (Spanien), AQuAS (Agency for Health Quality and Assessment) i Katalonien (Spanien), Helsingfors universitetssjukhus (Finland) och King's College Hospital (Storbritannien).

Samarbetsparter är bland andra anslutna forskningsinstitutioner och ett oberoende organ för kvalitet och utvärdering inom vården. Projektet kommer att stödjas av EUHA, EIT Health och MedTech Europe.

Projektet PiPPi leds via Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset, startade med ett första projektmöte i Wien den 3 december 2018 och pågår till år 2021.

Aktuellt från Innovationsplatsen

Kalendarium