Mingel 16 november: Inspireras av medarbetare och patienter som förbättrat vården!

Nyhet

Nu är det dags att anmäla sig till årets inspirationsmingel på Karolinska! Välkommen till en eftermiddag där sjukhusets medarbetare visar hur de förbättrat vården – tillsammans med patienter och samarbetspartners.

Anmäl dig här!

Välkommen – vi delar gärna med oss!

Innovativa medarbetare och patienter visar hur de förändrat, förenklat och förbättrat vården på olika sätt. Du får prova på olika lösningar, fråga klinikerna hur de har gjort, höra vad som varit svårt eller förvånansvärt enkelt. Vi berättar också vilket stöd som finns att få från Innovationsplatsen. På plats finns även inspiratörer från några samarbetspartners.

Tid och plats: Innovationsplatsen C1:77, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
16 november kl 13.30-15.30
Vi bjuder på lättare förtäring vid anmälan senast 1 november. Begränsat antal platser.

Anmäl dig här! 

 

Program 16 november

Programmet är fortfarande under utformning. Fler innovationsarbeten kommer snart!

Unga med cancer berättar hur de bidrar till sjukhusets innovationsarbete. Frågeställningar i fokus: Hur kan vården bli bättre på att kommunicera med tonåringar och unga vuxna? Kan samarbete med olika sociala plattformar vara en väg?

Unga med cancer hjälper sjukhuset anpassa vården för just dem

Träffa unga med erfarenhet av cancer som nu hjälper sjukhuset att utveckla vården. I tonåren är det inte lätt att sköta sin behandling till punkt och pricka, något som kan ge allvarliga konsekvenser. Och som ung vuxen känns det ofta som om du inte riktigt passar in på canceravdelningen där många är äldre. Hur kan vi tänka nytt kring kontakten mellan personal och patient? Det undersöks nu i ett innovationssamarbete mellan Karolinska och stödföreningen Ung Cancer, som representeras av Siri Kautsky, Madeleine Yström, Frida Caballero och Alexandra Lindvall, och sjuksköterskan Christoffer Malmström från barncanceravdelningen på Karolinska. Läs mer här

Nyfiken på Blockchain i vården?

Vad är egentligen blockchain? Och hur kan det användas i vården? Passa på att ställa dina frågor till Karolinskas utforskande projekt om hur tekniken kan användas för att säkert dela hälsodata. På plats finns innovationsledarna Fredrik Öhrn och Peter Söderman med Stefan Farestam och Johan Sellström från samarbetsparten CareChain.

Markus Castegren visar intensivvårdens nya instrument för optimal användning av vårdplatser.

Ont om vårdplatser – kan vi bemanna annorlunda?

Intensivvården har utvecklat ett instrument för att få en tydligare bild av hur vårdplatserna används på avdelningen, så att rätt resurser går till den patient som har störst behov. Syftet är att använda resurserna så att medarbetarna får en bra dag på jobbet – samtidigt som kapaciteten nyttjas optimalt. Funktionsområdeschef Markus Castegren och hans medarbetare berättar om sina erfarenheter hittills och tankarna framåt. Läs mer här

Karolinska erbjuder medarbetare och chefer utbildning i innovation. Samtidigt byggs ett nätverk av innovativa medarbetare.

Vad gör en innovationsambassadör? 

Prova på delar av sjukhusets innovationsutbildningar – och träffa några av våra första innovationsambassadörer eller medarbetare som gått ledarskapsprogrammet med fokus på innovation. Visste du förresten att innovationsledning nu är en roll i SLLs personalsystem? Innovationsambassadörna Johan Karlén och Jessica Widegren, tjänstedesigner Anna Thies, ledarskapsutvecklare Karin Nordlund, innovationsledare Annika Thoresson och Innovationsplatsens chef Stefan Vlachos. Läs mer här 

Nu undersöks hur en algoritm inspirerad av finansvärlden kan ge stöd för att förutse IBD-skov. Kan det ge ökad livskvalitet samtidigt som vårdens resurser används mer effektivt?

Hur kan en bank-algoritm ge stöd att förutse sjukdomsskov?

En algoritm inspirerad av bankvärlden stödjer ett nytt arbetssätt som kan leda till färre skov för patienter med IBD (inflammatorisk tarmsjukdom). Läkarna skulle kunna få mer tid till de svårast sjuka medan andra patienter kan slippa en del vårdbesök. Hur går det till? Diskutera med Karolinskas data-analytiker Johanna Brinne Roos. Läs mer här om arbetet som belönades med årets Karolina-pris. 

Akuten Huddinge är på plats och berättar om sitt banbrytande innovationsarbete inom omvårdnad.

Det bubblar av innovation på akuten i Huddinge – ledande i trycksårsförebyggande och test med mobila journaler

För en riskpatient kan 30 minuter på en brits räcka för att utveckla trycksår. Därför satsar akuten i Huddinge på förebyggande åtgärder så tidigt som möjligt, kanske till och med redan i ambulansen. Innovationsarbetet är det första genomfört av universitetssjuksköterskorna på akuten – och det följs nu av en mängd nya satsningar, som mobila jorunalsystem för att få mer tid nära patienten. Sjuksköterskorna Jenny Delin, Sara Schultz och Karin Sämskar Brandt berättar mer, tillsammans med tf funktionschef Caroline Kevin.  Läs mer här 

Fråga Karolinska IT – hur kan sjukhusets IT-stöd användas för innovation?

Hur kan våra IT-stöd användas i innovationsarbetet? Hur kan vi se var det finns områden att förbättra? Och hur kan vi mäta effekten av olika förändringar? Karolinskas IT-avdelning guidar dig igenom bland annat Tableau och styrkort, svarar på dina frågor och förklarar vilka möjligheter som finns. 

PopUp Innovationslabb handlar om att testa ny teknik och bli inspirerad av möjligheter.

PopUp Innovationslabb – testa ny teknik!

Kan ny teknik inspirera till innovation i vården? Prova själv! Den här gången demonstreras HoloLens-glasögon som ger dig en upplevelse av "mixed reality". Mathias Ekman från Microsoft vägleder dig tillsammans med Kajsa Müllersdorf från Innovationsplatsen. Vad man kan ha glasögonen till i vårdens vardag? Ja, där kommer du, din yrkeserfarenhet och dina kreativa tankar in.

Hjälp i mobilen för att orka leva med kronisk smärta

För många personer med långvarig smärta är medicinska insatser otillräckliga – smärtan går inte att få bort. Hur kan vi hjälpa dem att leva med detta, så att vardagen blir mindre begränsad? Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset utvecklar ett självhjälpsprogram som kan användas i mobilen, bland annat riktat till ungdomar. Forskarna och psykologerna Rikard Wicksell (docent) och Charlotte Gentili (doktorand) visar hur det fungerar.

Hur kan algoritmer ge färre vårdrelaterade infektioner?

FILM. Se hur Patientområde Infektionssjukdomar jobbar med innovation i vården, inom den nationella satsningen VRI Proaktiv.

Hur kan algoritmer ge färre vårdrelaterade infektioner?

Vårdrelaterade infektioner, VRI, är ett av de största hoten mot patientsäkerheten och kostar samhället 6,5 miljarder årligen – och 750 000 extra sjukhusnätter. Prata med representanter för nationella satsningen VRI proaktiv, som utvecklar innovativa sätt att förebygga dessa infektioner bland annat genom ett IT-baserat beslutsstöd som flaggar riskpatienter i journalsystemen och anger vilka rutiner som gäller.

Hemsjukhusvård – hur kan vi organisera det inom SLL? Och i Europa?

Hur kan vi få mer sjukvård i hemmet, även sådant som idag kräver inläggning på sjukhus – utan att tumma på patientsäkerhet och trygghet? Monitorering av kroniskt svårt sjuka hemma kan vara en del i lösningen. Hur organiserar vi det inom vårt eget landsting? Och hur samarbetar vi på europeisk nivå för att möta gemensamma utmaningar? Innovationsledaren Kristina Groth berättar.

Innovationspartnerskap – hur har det gått?

Nyfiken på hur de upphandlade innovationspartnerskapen fungerar egentligen? Här presenteras samarbetet mellan Philips och Karolinska, där vi tillsammans utvecklar bild- och funktionsområdet inom bland annat stroke, icke-avancerad prostatacancer och minimalinvasiv kirurgi. Avtalet slöts år 2014 och involverar ett flertal verksamheter på sjukhuset. Arbetet stöds nu även av EU-kommissionen, via sitt ramprogram för forskning och innovation Horizon2020, inom utlysningen om big data. Träffa Per Henric Vincent 

Konsten att upphandla det som ännu inte finns – EU-samarbeten som banar väg för innovation 

Live Incite och PIPPI är två EU-samarbeten som utforskar hur vården kan använda upphandling som verktyg för att beställa lösningar som behövs, men som ännu inte finns på marknaden. Satsningarna stöds av EUs innovationsprogram Horizon 2020. Diskutera erfarenheter hittills, möjligheter och utmaningar med projektledaren Martina Ahlberg.

Det finns en 3D-skrivare som resurs för sjukhusen i Stockholm. Innovationskoordinator Peter Rodmalm berättar hur den kan användas.

Vad kan du göra med en 3D-skrivare i vården?

Visste du att det finns en 3D-skrivare som resurs för samtliga sjukhus i Stockholms läns landsting? Att exempelvis göra en utskrift av ett hjärta eller annan kroppsdel inför en komplicerad operation minskar risken för patienten och förkortar operationstiden. Peter Rodmalm, innovationskoordinator på Södertälje sjukhus, visar vad som är möjligt att göra och svarar på dina frågor. Läs mer här

From trend to task – med inspiration från framtiden

Hur kan omvärlden och rådande utvecklingstrender inspirera till innovation i vården? Vad kan vi lära oss av andra branscher? Prova på ett konkret case – och diskutera med bland andra dem som driver Karolinskas utforskande projekt om Blockchain.

Innovationsfonden – hur kan du finansiera dina projekt?

SLL Innovation berättar mer om landstingets egen fond för att stödja innovation i de egna verksamheterna. Vill du veta hur? Fråga Annette Alkebo och Janie Thunman från SLL Innovation.

Fråga juristen – vad gäller i innovationssamarbeten?

Undrar du vad som gäller när flera parter ska samarbeta kring innovation? Vilka typer av avtal behöver finnas på plats? Och när kommer upphandlingsfrågan in? Innovationsplatsens jurist Åse Lundh Gravenius reder ut begreppen och svarar på dina frågor.

Vad gör vi på Innovationsplatsen? Lite om arrangören

Innovationsplatsen är en del av Karolinska Universitetssjukhuset. Vi skapar förutsättningar för sjukhusets verksamheter att driva innovation på olika sätt. På plats finns Innovationsplatsens experter – hälsoanalytiker, innovationsledare, jurist, finansieringsexpert, tjänstedesigner med flera.

Anmäl dig här! 

Aktuellt från Innovationsplatsen

Kalendarium