Utomlänsteamet för utomlänsfrågor

Utomlänsteamet svarar på dina frågor om hur vi samarbetar med andra vårdgivare. Utomlänsteamet samordnar också kommunikationen för att ge dig en så bra dialog som möjligt med oss på Karolinska Universitetssjukhuset.

Epost:  Utomlänsteamet för utomlänsfrågor

International Healthcare