FoU-samarbete vid utomlänsvård

Vårt arbetssätt skapar förutsättningar för ökad kompetens och utveckling inom vården. Vårt nära samarbete med Karolinska Institutet ger oss förmånen att snabbt kunna införa ny forskning och kunskap i vården.

Det är genom gott samarbete med andra vårdgivare som vi kan omsätta ny kunskap till nytta för våra patienter. Detta kan vi göra genom till exempel:

  • Vårdkedjor som stimulerar FoU-samarbete
  • Gemensamma ST-tjänster
  • Utvecklat samarbete med Karolinska Institutet och KTH
  • Fellowship postgraduate program

Om Fellowship

Karolinska Universitetssjukhuset har profilen och uppdraget av högspecialiserad sjukvård , forskning och utbildning i världsklass i nära samarbete med Karolinska Institutet. Karolinska är i och med detta uppdrag ett kompetensnav i regionen för avancerad diagnostik och behandling men även för FoU.

I nära samarbete med sjukhus i regionen och nationellt, har vi ett utbyggt system för vidareutbildning av läkare och sjuksköterskor inom det högspecialiserade uppdraget. Dessa kan vara av olika tidslängd beroende på önskemål från hemlandstinget.

Ett av Karolinskas mest populära vidareutbildningsprogram är det så kallade fellowship inom ortopedi (trauma och rygg) och som oftast löper under ett år och samfinansieras mellan hemmalandstinget och Karolinska samt i vissa fall även med ett sjukvårdsföretag.

I dessa ingår både klinik och forskning som oftast resulterar i en vetenskaplig artikel och/eller föredrag. I vissa fall är detta även inledningen till en fortsatt forskarkarriär och disputation där basen är hemortssjukhuset och där Karolinska bistår med handledare.

Vi ser en fortsatt utveckling av fellowship till att omfatta fler kliniker inom Karolinska Universitetssjukhuset.

Utomlänsteamet

Karolinskamodellen - vårt arbetssätt

International Healthcare