Vårt arbetssätt – Karolinskamodellen

Karolinskamodellen omfattar partnerskap mellan vårdgivarna inom läns- och universitetssjukvården, telemedicinsk kommunikation, FoUU-samarbete inklusive kompetensutveckling och delaktighet i ansvar för kostnader för vården.

Våra avtal är utformade att stödja partnerskapet och är konstruerade efter Karolinskamodellens fem områden. En viktig del av helhet är att alltid arbeta med att utveckla vården tillsammans med våra kunder och möta våra kunders behov utifrån patientnyttan/perspektivet.

Samverkan med övriga universitetssjukhus i Sverige

Karolinska som universitetssjukhus ingår i ett nätverk i Sverige med dom övriga universitetssjukhusen.

Läs mer om

International Healthcare