Kansli för utomlänsfrågor

Kansliet svarar på dina frågor om hur vi samarbetar med andra vårdgivare. Kansliet samordnar också kommunikationen för att ge dig en så bra dialog som möjligt med oss på Karolinska Universitetssjukhuset.

Epost: Kansli för utomlänsfrågor

International Healthcare