Samarbetspartners och avtal med andra regioner

Dagens och framtidens sjukvård kräver nya samverkansformer. Karolinska har en mångårig erfarenhet av att samarbetar med andra landsting inom vård, utbildning och forskning. Vårt arbetsätt vid samarbete med andra landsting kallas för Karolinskamodellen.

Karolinska har särskilda avtal med sju regioner: Region Sörmland, Västmanland, Gotland, Västernorrland, Jämtlands, Västerbotten och Region Norrbotten.

Vårt arbetssätt

Under en tioårsperiod har ett utvecklingsarbete skett på Karolinska Universitetssjukhuset med utgångspunkt att "vårda patienten tillsammans" enligt Karolinskamodellen, som är ett sjukhusgemensamt arbetssätt som stödjer en professionell och effektiv utomläns- och utlandsvård.

Karolinskamodellen omfattar partnerskap mellan vårdgivarna inom läns- och universitetssjukvården, telemedicinsk kommunikation, FoUU-samarbete inklusive kompetensutveckling och delaktighet i ansvar för kostnader för vården.

Våra avtal är utformade att stödja partnerskapet och är konstruerade efter Karolinskamodellens fem områden. En viktig del av helhet är att alltid arbeta med att utveckla vården tillsammans med våra kunder och möta våra kunders behov utifrån patientnyttan.

Utomlänsteamet

Karolinskamodellen - vårt arbetssätt

International Healthcare