Kontakt

Medicinsk enhet Logopedi finns huvudsakligen i Solna och Huddinge men har även Logopeder på Rosenlunds sjukhus samt på språkförskolan Vårängen.

Verksamhetschef

Elisabet Lundström
Mobil: 070-4848516
Mejl: Elisabet Lundström

Sektionschef Logopedi

Therese Engström
Tel:072-5957219
Mejl: Therese Engström

Sektionschef Hörsel och balans

Helén Johansson
Tel:08-585 836 05
Mejl:helen.e.johansson@sll.se