Pragmatikbedömningsformulär

Detta formulär är en hjälp för logopeder att bättre systematisera den kliniska bedömningen av ett barns pragmatiska förmåga.

Pragmatisk förmåga definieras ofta övergripande som användning av språk i socialt samspel. Att bedöma pragmatisk förmåga är svårt av flera anledningar och inom den svenska logopedkåren finns ett stort behov av att öka den samlade kunskapen. Kåren behöver också enas kring hur vi kan systematisera observation, bedömning och dokumentation av densamma. Utifrån denna bakgrund har Karolinskas Pragmatikbedömningsformulär vuxit fram ur ett utvecklingsarbete inom verksamhetsområde Barnspråk vid Logopedkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Formulär och manual