Gynekologi och reproduktionsmedicin - Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Medicinsk enhet - Gynekologi och reproduktionsmedicin

Postadress:
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

tf Verksamhetschef

e-post: Peter Ehrstedt

tf Sektionschef Gynekologi

e-post: Gunilla Tegerstedt

Omvårdnadschefer

e-post: Lindha Heigis Dahl

e-post: Beatrice Bertel

Sektionschef Reproduktionsmedicin

e-post: Tekla Lind

Omvårdnadschef Reproduktionsmedicin

e-post: Karin Persdotter Eberg

tf Laboratoriechef Reproduktionsmedicin

e-post: Monalill Lundqvist