Gynekologi och reproduktionsmedicin - Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Medicinsk enhet - Gynekologi och reproduktionsmedicin

Postadress:
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

Verksamhetschef

e-post: Sebastian Brusell Gidlöf

Sektionschef Gynekologi

e-post: Ronak Perot

Omvårdnadschefer

e-post: Lindha Heigis Dahl

e-post: Beatrice Bertel

tf Sektionschef Reproduktionsmedicin

e-post: Karin Persdotter Eberg

Omvårdnadschef Reproduktionsmedicin

e-post: Frida Holmström

Laboratoriechef Reproduktionsmedicin

e-post: Erik Edlund