Aktuell forskning, Gynekologi och reproduktionsmedicin

Inom Gynekologi och Reproduktionsmedicin pågår många framstående forskningsprojekt, undervisning på kandidat- och forskarutbildningsnivå samt grundutbildning av läkare, barnmorskor och sjuksköterskor.

Den medicinska enhetens Forskning och utbildningsgrupp ansvarar för utvecklingen inom forskning och utbildning (FoU).

Gynekologi och reproduktionsmedicin väntar på att bli godkända som en så kallad Universitetssjukvårdsenhet (USV). Vid en USV-enhet ska forskning och utbildning, liksom utveckling av hälso- och sjukvård, ses som kärnverksamheter och vara likvärdiga med vårdproduktionen. Detta synsätt ska avspeglas i såväl styrning som uppföljning av USV-enhetens verksamhet. 

En USV-enhet ska uppfylla de krav på akademisk infrastruktur, kompetens och kvalitet som föreskrivs i det nationella ALF-avtalet och kunna anpassas till de kriterier som uppställs av den nationella styrgruppen för ALF.

Forskare på Karolinska Institutet knutna till patientområdet (bokstavsordning):

Läs mer